Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa

Kogukonna kasutajad

Linnapeade pakt kliima ja energia alal on avatud kõigile kohalikele omavalitsustele, mille moodustavad demokraatlikult valitud esindajad või mis koosneb sellistest valitud esindajatest, olenemata kohaliku omavalitsuse suurusest ning energia- ja kliimapoliitika rakendamise etapist.