Skip to main content
linnapeade pakt – Euroopa

Millega tegeleb linnapeade pakt?

Kohalike meetmete ühendamine ülemaailmsete ja Euroopa tasandi algatustega

Euroopa linnapeade pakt kliima ja energia alal koondab tuhandeid kohalikke omavalitsusi, kes soovivad tagada kodanikele parema tuleviku. Algatusega liitudes võtavad nad vabatahtlikult kohustuse täita ELi kliima- ja energiaeesmärke.

Linnapeade pakt alustas tegevust Euroopas 2008. aastal. See initsiatiiv lõi esimese sedalaadi alt-üles lähenemise energia- ja kliimameetmetele ning selle edu ületas kiirelt kõik ootused.

2015. aastal käivitatud ülemaailmne linnapeade pakt kasutab ära Euroopas ja mujal saadud kogemusi ning tugineb algatusele edu toonud omadustele: alt-üles juhtimisele, mitmetasandilisele koostöömudelile ja kontekstipõhisele tegevusraamistikule.

EU Framework

Teabeallikas energia- ja kliimameetmete osas

Linnapeade pakt kujundati juba eos pakkuma väga erinevates riiklikes kontekstides tegutsevatele kohalikele omavalitsustele kohalike energia- ja kliimameetmete raamistikku, mis tugineb neljale põhimõttele:

  • Järjepidevus ja läbipaistvus tänu ühisele aruandlusraamistikule
  • Ühise raamistiku paindlikkus ja kohandatavus aitab võtta paremini arvesse konkreetseid vajadusi ja kohalikke olusid
  • Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse esitatud andmete hindamine (nõuetele mittevastavuse korral võidakse allakirjutanute osalus peatada)
  • Edendamine ja kogemuste vahetamine veebisaidi uudiste veeru, sotsiaalmeedia, veebis ja vahetult toimuvate ürituste kaudu jpm