Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Gemenskapens medlemmar

Borgmästaravtalet för klimat och energi är öppet för alla demokratiskt förankrade lokalmyndigheter som består eller har inrättats av folkvalda politiska företrädare, oavsett storlek och hur långt de kommit i implementeringen av sin klimat- och energipolitik.