Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Varför ett borgmästaravtal?

Länka lokala åtgärder till globala och europeiska initiativ

Det europeiska borgmästaravtalet för klimat och energi sammanför tusentals lokala myndigheter som vill säkra en bättre framtid för sina medborgare. När de ansluter sig till initiativet åtar de sig frivilligt att implementera EU:s klimat- och energimål.

Borgmästaravtalet lanserades år 2008 i Europa. Avtalet introducerade ett nytt unikt arbetssätt för energi- och klimatåtgärder som sker nerifrån och upp, och framgångarna överträffade snabbt alla förväntningar.

Det globala borgmästaravtalet lanserades 2015 och har tillvaratagit de erfarenheter som gjorts i Europa och på andra platser. Det bygger på initiativets centrala framgångsfaktorer: styrning nerifrån och upp, en samarbetsmodell på flera nivåer och det kontextdrivna ramverket för åtgärder.

EU Framework

En referenspunkt för energi- och klimatåtgärder

Redan från början utformades borgmästaravtalet med syfte att ge lokala myndigheter i helt olika nationella sammanhang ett ramverk för lokala energi- och klimatåtgärder, med utgångspunkt i fyra principer:

  • Kontinuitet och transparens tack vare en gemensam struktur för rapportering
  • Flexibilitet och anpassningsbarhet för det gemensamma ramverket, så att specifika behov och lokala förutsättningar kan tas med i beräkningen
  • Utvärdering av data som rapporteras av EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (avtalsdeltagare riskerar avstängning om detta krav inte efterlevs)
  • Spridning och utbyte av erfarenheter via nyheter på webbplatsen, sociala medier, webbaserade events och andra evenemang ...