Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Gå med som samordnare

Borgmästaravtalet välkomnar deltagare på alla styrningsnivåer – liksom berörda hjälporganisationer, myndigheter och föreningar – att ansluta sig till initiativet och bidra till en snabbare tillämpning av lokala klimat- och energiåtgärder.

GÅ MED - Som samordnare 

Avtalssamordnare kan åta sig att ge stöd till avtalsdeltagare inom sitt geografiska befogenhetsområde på flera olika sätt, inklusive genom att synliggöra borgmästaravtalet, erbjuda tekniskt och/eller ekonomiskt stöd för utveckling och genomförande av åtgärdsplaner och tillhandahålla möjligheter till nätverkande för avtalets deltagare. Mer information finns här.

Vem kan delta? 

National, regional and sub-regional public authorities that officially commit to providing strategic guidance, financial and technical support to Covenant signatories will be officially recognized as a Covenant Coordinator.

Find out more here.

Should you require further clarifications, please contact the Covenant Coordinators Helpdesk at coordinators@eumayors.eu.

Så här går det till att ansluta sig? 

Om du vill registrera din organisation eller myndighet som officiell avtalssamordnare följer du de här stegen:

Steg 1

Kontrollera att behörighetskraven är uppfyllda och registrera dig sedan i det särskilda onlineformuläret.

Steg 2

När behörigheten bekräftats av det europeiska borgmästaravtalets helpdesk skickas vår åtagandeförklaring till er. Du hittar ett utkast av denna här. 

Steg 3

Presentera åtagandeförklaringen för den beslutande församlingen för godkännande och undertecknande. När förklaringen undertecknats ska den skickas tillbaka till coordinators@eumayors.eu. När åtagandeförklaringen har mottagits kommer det europeiska borgmästaravtalets helpdesk att publicera din myndighets/organisations profil som officiell medlem i avtalsgemenskapen.

Registrera dig som samordnare