Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Energifattigdom

Bekämpa energifattigdom

I den åtagandeförklaring som görs av europeiska avtalsdeltagare definieras en vision om att vi år 2050 kommer att leva i fossilfria och klimattåliga städer med tillgång till billig, säker och hållbar energi. Ett av de grundläggande inslagen i borgmästaravtalet är att deltagare åtar sig att bekämpa energifattigdom för att säkerställa en rättvis omställning.
Energifattigdom är en av det europeiska borgmästaravtalet tre grundpelare, tillsammans med begränsning av och anpassning till klimatförändring. Således är energifattigdom en väsentlig beståndsdel i planering och uppföljning för avtalets deltagare. Avsnittet för energifattigdom i avtalets ramverk för rapportering och uppföljning introducerades i maj 2022 (se webbinarium och tillhörande presentation). Riktlinjerna för rapportering ger stegvisa anvisningar för rapportering om energifattigdom i MyCovenant.

Stöd i arbetet mot energifattigdom

Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) är det främsta EU-initiativet med syfte att eliminera energifattigdom och öka takten för en rättvis omställning för lokala myndigheter i Europa.
Initiativets uppdrag är att fungera som kunskapscentrum beträffande energifattigdom i Europa, och är till  för lokala myndigheter och alla aktörer som är intresserade av att vidta åtgärder för att bekämpa energifattigdom i Europa. I detta syfte erbjuder EPAH en central plattform för europeisk expertis kring energifattigdom, som kan användas av lokala myndigheter och andra intressenter i frågan. 
Genom EPAH kan lokala myndigheter:

 

FÅ INSPIRATION OCH INFORMATION OM LOKALA AKTIVITETER
 

EPAH Atlas  

EPAH ATLAS är en webbaserad interaktiv databas där du hittar lokala projekt och åtgärder riktade mot energifattigdom i hela världen. Du kan även skicka in ditt eget projekt. 

epah cases

Inspirerande exempel från hela Europa – finns på 24 språk och presenterar 24 inspirerande exempel på hur energifattigdom kan bekämpas på lokal nivå.
technical assistanceDe beviljade ansökningarna i utlysningen angående tekniskt stöd visar vad våra kommuner arbetar med just nu.

 

FÅ STÖD FÖR INTRODUKTION AV LOKALA METODER

  epah handbook

EPAH Handbook: A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty är en handbook som förklarar begreppet energifattigdom och presenterar de olika tillvägagångssätt som med fördel kan användas för att få en allmän bild av energifattigdom i myndighetens befogenhetsområde. Här introduceras även metoder för bekämpning av energifattigdom. 

epah handbook 2

EPAH Handbook 1: A Guide to Energy Poverty Diagnosis är en handbok som fokuserar på de sju konkreta steg som genomförs för att diagnostisera energifattigdom, och innehåller en detaljerad beskrivning av varje steg. Handboken hjälper kommuner att besvara frågorna: Förekommer energifattigdom i kommunen? Var är den i så fall koncentrerad? Hur allvarlig är situationen? Vilka påverkas mest? Vilka är de främsta avgörande faktorerna? Hur uppfattar de berörda aktörerna problemet?
epah online coursesEPAH Online courses EPAH:s onlinekurser är gratis och öppna för alla som är intresserade av att förbättra sin kunskap och kompetens i att utveckla egna metoder för att bekämpa energifattigdom. 
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance  EPAH:s öppna utlysningar för tekniskt stöd är öppna för alla lokala myndigheter som är intresserade av att utforma åtgärder för bekämpning av energifattigdom. De utgör en perfekt möjlighet att få behovsanpassat stöd. 
EPAH Helpdesk
EPAH:s helpdesk är tillgänglig för lokala myndigheter som söker svar på frågor om energifattigdom. Frågorna kan skickas till info@energypoverty.eu.
 

 

FÅ INFORMATION OM ENERGIFATTIGDOM OCH BEKÄMPNING

EPAH DashboardIndikatorer är viktiga instrument vid mätning av energifattigdom.  Översikten av nationella indikatorer, den fullständiga rapporten med insikter, och en kort beskrivning av varje indikator utgör tillsammans den mest praktiska och kompletta illustrationen av olika kvantifierbara aspekter för nivån av energifattigdom i Europa, med hjälp av den senaste statistiken för hela EU.
technical assistanceEPAH öppna ansökningar om tekniskt bistånd är öppna för alla lokala myndigheter som är intresserade av att utforma aktiviteter för att bekämpa energifattigdom. Det är ett perfekt tillfälle att få skräddarsytt stöd efter dina behov. Den andra utlysningen kommer att lanseras i mars 2023. Varför inte ansöka?
EPAH EPTa en titt på alla publikationer om energifattigdom. 

 

GÅ MED I NÄTVERKET OCH DELA ERFARENHETER MED LIKASINNADE

epah calendarAnvänd EPAH -kalendern för att se kommande nationella och internationella event där du kan få kontakt med ett internationellt eller lokalt nätverk bestående av aktörer som arbetar med energifattigdom.
epah lunch talkGå på ett av EPAH:s lunchmöten där du och dina kollegor kan diskutera de olika utmaningar som uppstår under arbetet mot energifattigdom.

 

LÄR AV ANDRA FÖRBUNDETS UNDERTECKARE

Fallstudier