Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Avtalsdeltagare

Borgmästaravtalet för klimat och energi är öppet för alla demokratiskt förankrade lokalmyndigheter som består eller har inrättats av folkvalda politiska företrädare, oavsett storlek och hur långt de kommit i implementeringen av sin klimat- och energipolitik.

Angränsande små och medelstora lokalmyndigheter kan även, under vissa omständigheter, ansluta sig till avtalet som en grupp.

De åtaganden som gäller för avtalets deltagare är kopplade till EU:s klimat- och energipolitik, dvs. klimat- och energimålen för år 2020 för de deltagare som anslöt sig mellan 2008 och 2015, och det klimat- och energipolitiska ramverket för 2030 samt EU:s strategi för klimatanpassning för avtalsdeltagare som anslutit sig efter 2015.

Avtalsdeltagare åtar sig att använda ett integrerat tillvägagångssätt vid begränsning av och anpassning till klimatförändringar Inom två år efter undertecknande av avtalet måste deltagarna ta fram en åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat, med mål att minska koldioxidutsläppen med minst 40 % senast 2030, samt att öka motståndskraften mot klimatförändringar.


Signatory Länder Population Commitments Adhesion date
Mitigation Mitigation
Adaptation Adaptation
Energy Poverty Energy Poverty