Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Styrning och stöd

Borgmästaravtalet för klimat och energi är en unik politisk rörelse som styrs av borgmästare och lokala politiska ledare.

Politisk styrelse

Styrning

I Europa styrs borgmästaravtalet av en politisk styrelse som består av borgmästare och lokala ledare. 

Styrelsemedlemmarna sammanträder regelbundet och bjuds in till diskussioner med EU-institutionernas ledare om hur lokala energi- och klimatåtgärder ska utvecklas. 

Borgmästaravtalets politiska styrelse 

Covenant of Mayors Board 2023

Stöd

Aktörsgrupp 

Borgmästaravtalet är ett initiativ som utformats av städer, för städer. Aktörsgruppen sammanför föregångarstäder, framgångsrika regioner och experter inom begränsning av och anpassning till klimatförändringar från hela Europa och ger dem möjlighet att bidra till arbetet med att befästa och utveckla initiativet.

Gruppens medlemmar delar sina erfarenheter och sin expertis inom områdena begränsning av klimatförändringar, klimatanpassning på lokal nivå och energitillgång. De ges även möjlighet att inkomma med synpunkter om utvecklingen av avtalets metoder och strategier. Beroende på de ämnen som avhandlas inbjuds experter inom anpassning och/eller begränsning av klimatåtgärder för att lyfta fram specifika utmaningar – både vad gäller avtalets specifika metoder och mer allmänt avseende den framtida utvecklingen. 

 

Ambassadörer

  • Medlemmar i den europeiska Regionkommittén

Huvudmålet för borgmästaravtalets nationella ambassadörer är att ställa sig bakom och förstärka avtalet i varje medlemsstat, samt att delta i landspecifika aktiviteter och stärka förbindelser och samarbeten med medlemmar i EU-parlamentet liksom nationella regeringar. Ambassadörskammaren syftar även till att etablera kontakt med städer och kommuner som kan gynnas av tekniskt bistånd och ekonomisk vägledning, och på så sätt bli aktiva deltagare i arbetet med klimatåtgärder.

Den fullständiga listan över ambassadörer finns här.

 

  • Medlemmar i EU-parlamentet

De fungerar som företrädare och förespråkare i sin medlemsstat samt inom EU:s institutioner. De arbetar för att synliggöra borgmästaravtalet och ger städerna en röst vid utformningen av EU-politiken, främst genom att:

  • Lyfta fram borgmästaravtalet vid nationella evenemang 
  • Mobilisera borgmästare och politiska ledare från sin medlemsstat och region, med mål att ansluta dem till avtalet 
  • Presentera borgmästaravtalets idéer och bedrifter i EU-parlamentet
  • Tala i egenskap av avtalsambassadör vid europeiska och internationella evenemang

Läs mer i artikeln Ambassadörer sökes!

 

Sekretariat

Det europeiska borgmästaravtalet förvaltas av ett konsortium av nätverk för städer, Energy Cities, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE, ICLEI och CEMR, samt IT-företaget Akaryon.

Vårt sekretariat erbjuder en helpdesk, stöd som avser avtalets politiska styrning och kapacitetsuppbyggnad för städer genom en rad olika event, resurser och material. Det arbetar även med att öka synligheten för borgmästaravtalet på europeisk nivå.

info@eumayors.eu
Covenant of Mayors – Europe
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bryssel
Belgien