Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

FAQs

Vanliga frågor om det europeiska borgmästaravtalet

I det här avsnittet hittar du svar på de vanligaste frågorna om det europeiska borgmästaravtalet. Dessa frågor uppdateras regelbundet med relevanta frågor från avtalsgemenskapen.

Om din fråga inte har besvarats får du gärna kontakta borgmästaravtalets helpdesk.

DET EUROPEISKA BORGMÄSTARAVTALET FÖR KLIMAT OCH ENERGI

FÖRNYA AVTALSÅTAGANDEN OCH ÖKA OMSTÄLLNINGSTAKTEN FÖR ETT RÄTTVIST OCH KLIMATNEUTRALT EUROPA

GÅ MED I AVTALSGEMENSKAPEN!

STÖD TILL AVTALSGEMENSKAPEN

MYCOVENANT

ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI OCH ETT HÅLLBART KLIMAT (SECAP)

MINA INVENTERINGAR

GEMENSAMMA ÅTGÄRDSPLANER

UPPFÖLJNINGSRAPPORT

MÖJLIGHETER TILL NÄTVERKANDE OCH KOLLEGIALT LÄRANDE FÖR DEN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

DET GLOBALA BORGMÄSTARAVTALET FÖR KLIMAT OCH ENERGI