Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Správa, řízení a podpora

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky je jedinečné politické hnutí, jehož kormidlo drží pevně v rukou starostové a primátoři.

Politická rada

Správa a řízení

V Evropě řídí Pakt starostů a primátorů Politická rada sestavená ze starostů, resp. primátorů a místních lídrů. 

Členové rady se pravidelně scházejí a jsou zváni na jednání s lídry institucí EU ohledně dalšího vývoje místních opatření v oblasti energetiky a klimatu. 

Politická rada Paktu starostů a primátorů: 

Covenant of Mayors Board 2023

Podpora

Skupina aplikujících odborníků 

Pakt starostů a primátorů je iniciativa měst pro města. Skupina aplikujících odborníků sdružuje nejlepší města, regiony a odborníky v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně z celé Evropy a dává jim příležitost přispět ke konsolidaci a rozvoji iniciativy.

Členové této skupiny sdílejí své zkušenosti a odborné znalosti v oblasti zmírňování změny klimatu, přizpůsobení se změně klimatu na místní úrovni a přístupu k energii. Taktéž jsou vybízeni k tomu, aby přispívali ke klíčovému metodickému a strategickému rozvoji iniciativy. V závislosti na řešených tématech jsou zváni odborníci na přizpůsobení se změně klimatu a/nebo její zmírňování, aby zdůraznili konkrétní problémy, a to v souvislosti s konkrétní metodikou Paktu i v souvislosti s obecnějšími pokyny k budoucímu vývoji. 

 

Ambasadoři

  • Členové evropského Výboru regionů

Primárním cílem Národních ambasadorů Paktu starostů a primátorů je podporovat a prosazovat iniciativu v každém členském státě, účastnit se aktivit v dané zemi a posilovat kontakty a spolupráci se členy Evropského parlamentu a národních vlád. Komora národních ambasadorů se taktéž snaží navázat kontakt s městy a obcemi, pro které by mohla být prospěšná technická podpora a finanční poradenství a mohly by se aktivně zapojit do zavádění opatření v oblasti klimatu.

Kompletní seznam ambasadorů je k dispozici zde.

 

  • Členové Evropského parlamentu

Působí jako naši zástupci a obhájci ve svých členských státech a u institucí EU. Prosazují zájmy Paktu starostů a primátorů a vnáší hlas měst do tvorby evropských politik, zejména tím, že:

  • prosazují Pakt starostů a primátorů na vnitrostátních akcích,

  • mobilizují a vyzývají starosty a primátory ze svého členského státu a regionu, aby se připojili,

  • prezentují nápady a úspěch Paktu u Evropského parlamentu,

  • mluví jako ambasadoři Paktu na evropských a mezinárodních akcích.

Další informace naleznete v naší Výzvě pro ambasadory!

 

Kancelář

Kancelář Paktu starostů a primátorů – Evropa je provozována konsorciem městských sítí, Energy Cities, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE, ICLEI a CEMR, a IT společností Akaryon.

Naše kancelář poskytuje signatářům helpdesk, podporuje politický směr iniciativy, buduje kapacitu měst díky široké škále různých akcí, zdrojů a materiálů, a zajišťuje zviditelňování Paktu starostů a primátorů na evropské úrovni.

info@eumayors.eu
Covenant of Mayors - Europe Office

Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
Belgium