Skip to main content
Burgemeestersconvenan – Europa

Bestuur en ondersteuning

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie is een unieke politieke beweging die gestuurd wordt door burgemeesters.

Politieke Raad 

Bestuur

In Europa wordt het Burgemeestersconvenant aangestuurd door een Politieke Raad die bestaat uit burgemeesters en lokale leiders. 

De bestuursleden komen regelmatig bijeen en worden uitgenodigd voor besprekingen met de leiders van de EU-instellingen over de vraag hoe lokale energie- en klimaatmaatregelen kunnen worden bevorderd. 

 

Politieke Raad van het Burgemeestersconvenant:

Covenant of Mayors Political Board

 

Ondersteuning

Groep van Deskundigen 

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief voor steden, vormgegeven door steden. De Groep van Deskundigen brengt vooraanstaande steden, regio's en deskundigen op het gebied van de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering uit heel Europa samen en biedt hun de mogelijkheid bij te dragen aan de consolidatie en ontwikkeling van het initiatief.

De leden van de groep delen hun ervaring en expertise op het gebied van beperking van de klimaatverandering, aanpassing op lokaal niveau en toegang tot energie. Zij worden ook uitgenodigd hun bijdrage te leveren aan belangrijke methodologische en strategische ontwikkelingen van het initiatief. Afhankelijk van de behandelde onderwerpen worden deskundigen op het gebied van aanpassing en/of beperking uitgenodigd om specifieke uitdagingen naar voren te brengen - zowel wat betreft de specifieke methode van het convenant als meer algemene richtlijnen voor toekomstige ontwikkelingen.

 

Ambassadeurs 

  • Leden van het Europees Comité van de Regio's

Het hoofddoel van de Nationale Ambassadeurs van het Burgemeestersconvenant is het initiatief in elke lidstaat te bekrachtigen en te versterken, deel te nemen aan landspecifieke activiteiten en de banden en samenwerking met leden van het Europees Parlement en nationale regeringen aan te halen. De Kamer van Nationale Ambassadeurs wil ook contact leggen met steden en gemeenten die technische steun en financiële begeleiding zouden kunnen krijgen en actieve actoren zouden kunnen worden bij de uitvoering van klimaatmaatregelen.

De volledige lijst van Ambassadeurs is hier beschikbaar

 

  • Leden van het Europees Parlement

Zij fungeren als boegbeeld en pleitbezorger in hun lidstaat en bij de EU-instellingen. Zij promoten het Burgemeestersconvenant en laten de stem van de steden doordringen tot in de Europese beleidsvorming, met name door:

  • Het promoten van het Burgemeestersconvenant tijdens nationale evenementen

  • Burgemeesters uit hun lidstaat en regio te mobiliseren om zich aan te sluiten 

  • De ideeën en resultaten van het Convenant in het Europees Parlement te presenteren

  • Te spreken als van het Convenantambassadeur op Europese en internationale evenementen.

Lees meer in onze oproep voor Ambassadeurs!

 

Secretariaat

Het Europese Burgemeestersconvenant wordt beheerd door een consortium van stedennetwerken, Energy Cities, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE, ICLEI en CEMR, en een IT-bedrijf, Akaryon.

Ons secretariaat biedt ondertekenaars een Helpdesk, ondersteunt de politieke aansturing van het initiatief, bouwt de capaciteit van steden op via een breed scala aan evenementen, middelen en materialen, en zorgt ervoor dat het Burgemeestersconvenant op Europees niveau zichtbaarder wordt.

 

info@eumayors.eu
Europees Secretariaat van het Burgemeestersconvenant
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Brussel