Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Upravljanje i podrška

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju jedinstven je politički pokret koji vode gradonačelnici.

Politički odbor

Upravljanje

U Europi Sporazumom gradonačelnika upravlja Politički odbor kojeg čine gradonačelnici i lokalni vođe. 

Članovi odbora redovito se sastaju i pozivaju na rasprave s vođama institucija EU-a o tome kako unaprijediti lokalne energetske i klimatske mjere. 

Politički odbor Sporazuma gradonačelnika: 

Covenant of Mayors Board 2023

Podrška

Skupina praktičara 

Sporazum gradonačelnika je inicijativa za gradove, koju su kreirali gradovi. Stručna skupina okuplja napredne gradove, pokrajine i stručnjake na području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama širom Europe, dajući im priliku da doprinesu konsolidiranju i razvoju inicijative.

Članovi grupe dijele svoja iskustva i stručno znanje o ublažavanju klimatskih promjena, prilagodbi na lokalnoj razini i pristupu energiji. Također su pozvani dati svoj doprinos ključnim metodološkim i strateškim aspektima razvoja inicijative. Ovisno o temama, pozivaju se stručnjaci za prilagodbu i / ili ublažavanje kako bi iznijeli svoje mišljenje o specifičnim izazovima - kako u pogledu specifične metodologije Sporazuma, tako i općenitijih smjernica o budućem razvoju. 

 

Ambasadori

  • Članovi Europskog odbora regija

Primarni cilj nacionalnih ambasadora Sporazuma gradonačelnika podržavanje je i jačanje inicijative u svakoj državi članici, za sudjelovanje u aktivnostima specifičnim za svaku od zemalja te jačanje veza i suradnje s članovima Europskog parlamenta i nacionalnih vlada. Komora nacionalnih ambasadora također ima za cilj uspostaviti kontakte s gradovima i općinama koji bi mogli imati koristi od podrške i financijskog upravljanja i postati aktivni sudionici ostvarivanja klimatskih mjera.

Cijeli popis ambasadora dostupan je ovdje.

 

  • Članovi Europskog parlamenta

Oni djeluju samo kao figure i zalažu se u svojim državama članicama i institucijama EU-a. Promiču Sporazum gradonačelnika i glas gradova prenose do kreiranja politika, i to naročito:

  • promicanjem Sporazuma gradonačelnika na nacionalnim događanjima 
  • mobiliziranjem gradonačelnika u svojim državama članicama i regiji da se pridruže Sporazumu 
  • predstavljanjem ideja i postignuća Sporazuma u Europskom parlamentu
  • izlaganjima kao Ambasadori Sporazuma na europskim i međunarodnim događanjima.

Saznajte više u našem Pozivu za Ambasadore!

 

Ured

Sporazum gradonačelnika - Ured za Europu vodi konzorcij mreža gradova Energetski gradovi, Klimatsko udruženje, EUROCITIES, FEDARENE, ICLEI i CEMR te jedno IT trgovačko društvo, Akaryon.

Ured potpisnicima osigurava uslugu pomoći (Helpdesk), podršku političkom upravljanju inicijativom, jačanje sposobnosti gradova kroz brojna događanja, resurse i materijale te brine o povećanju vidljivosti Sporazuma gradonačelnika na europskog razini.

info@eumayors.eu
Sporazum gradonačelnika - Ured za Europu
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
Belgija