Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Ledelse og støtte

Borgmesterpagten for klima og energi er en unik politisk bevægelse, som ledes af borgmestre.

Politisk bestyrelse

Ledelse

I Europa ledes Borgmesterpagten af en politisk bestyrelse om består af borgmestre og lokale ledere. 

Bestyrelsesmedlemmerne mødes jævnligt og inviteres til diskussioner med ledere af EU-institutioner om hvordan man fremmer lokale energi- og klimahandlinger. 

Borgmesterpagtens politiske bestyrelse: 

Covenant of Mayors Board 2023

Support

Praktikergruppen 

Borgmesterpagten er et initiativ til byer, udformet af byer.   Praktikergruppen samler de førende byer, regioner og eksperter i klimaforandringer, modvirkning og tilpasning fra hele Europa, og giver dem mulighed for at bidrage til konsolidering og udvikling af initiativet.

Medlemmer af gruppen deler deres deres erfaringer og ekspertise på områderne modvirkning af klimaforandringer, tilpasning på lokalt niveau og adgang til energi. De inviteres også til at komme med bidrag til den vigtige metodologiske og strategiske udvikling af initiativet.  Afhængigt af det aktuelle emne inviteres eksperter i tilpasning og/eller modvirkning til at påpege særlige udfordringer – både når det gælder pagtens specifikke metode og mere generel vejledning angående fremtidig udvikling. 

 

Ambassadører

  • Medlemmer af EU's Regionsudvalg

Borgmesterpagtens nationale ambassadørers primære mål er at reklamere for og styrke initiativet i alle medlemsstater, at deltage i landespecifikke aktiviteter og styrke forbindelser og samarbejde med medlemmer af EU-parlamentet og de nationale regeringer.  Formålet med kammeret af nationale ambassadører er også at etablere kontakt med byer og kommuner som gavn have gavn af teknisk support og økonomisk rådgivning og bliver dermed aktive aktører i levering af klimahandling. 

Hele listen over ambassadører findes her.

 

  • Medlemmer af EU-parlamentet

De fungerer som frontfigurer og fortalere i deres medlemsstat og i EU-institutionerne. De promoverer Borgmesterpagten og bringer byernes stemmer ind i den europæiske politikudformning, især gennem:

  • Promovering af Borgmesterpagten ved nationale begivenheder 
  • Mobilisering af borgmestre i deres medlemsstat og region så de tilslutter sig 
  • Forelæggelse af Borgmesterpagtens ideer og resultater i EU-parlamentet
  • At tale som borgmesterpagtambassadør ved europæiske og internationale begivenheder.

Få mere at vide i vores indkaldelse af ambassadører!

 

Kontor

Borgmesterpagtens – Europakontor drives af et konsortium af bynetværk, Energibyer, Klima-alliancen, EUROCITIES, FEDARENE, ICLEI og CEMR og et IT-firma, Akaryon.

Vores kontor giver underskriverne en helpdesk, understøtter politisk styring af initiativet, opbygger byernes kapacitet gennem en lang række arrangementer, ressourcer og materialer og sørger for at fremme borgmesterpagtens synlighed på europæisk niveau.

info@eumayors.eu
Covenant of Mayors - Europe Office
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
Belgien