Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Upravljanje in podpora

Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo je edinstveno politično gibanje, ki ga usmerjajo župani.

Politični odbor

Upravljanje

V Evropi konvencijo županov vodi politični odbor, ki ga sestavljajo župani in lokalni voditelji. 

Člani odbora se redno sestajajo in so vabljeni na razprave z vodji institucij EU o pospeševanju lokalnih energetskih in podnebnih ukrepov. 

Politični odbor Konvencije županov: 

Covenant of Mayors Board 2023

Podpora

Skupina izvajalcev 

Konvencija županov je pobuda za mesta, ki jo oblikujejo mesta. Skupina izvajalcev združuje vodilna mesta, regije in strokovnjake na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje iz vse Evrope ter jim omogoča, da prispevajo h krepitvi in razvoju pobude.

Člani skupine delijo svoje izkušnje in strokovno znanje s področja blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na lokalni ravni ter s področja dostopa do energije. Prav tako so vabljeni k prispevanju o ključnem metodološkem in strateškem razvoju pobude. Odvisno od obravnavanih tematik so strokovnjaki za prilagajanje in/ali blaženje vabljeni, da postavijo določene izzive – tako glede specifične metodologije konvencije kot splošnih usmeritev glede prihodnjega razvoja. 

 

Ambasadorji

  • Člani evropskega Odbora regij

Primarni cilj nacionalnih ambasadorjev konvencije županov je podpreti in okrepiti pobudo v vsaki državi članici, sodelovati pri dejavnostih za posamezne države ter okrepiti povezave in sodelovanje s poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnimi vladami. Zbornica nacionalnih ambasadorjev obenem vzpostaviti stik z mesti in občinami, ki bi lahko izkoristili tehnično podporo in finančno usmerjanje ter postali dejavni akterji pri izvajanju podnebnih ukrepov.

Celoten seznam ambasadorjev je na voljo tukaj.

 

  • Člani Evropskega parlamenta

V svoji državi članici in institucijah EU imajo pomembno vlogo in delujejo kot zagovorniki. Spodbujajo Konvencijo županov in prispevajo glas mest k oblikovanju evropskih politik, zlasti:

  • Promovirajo Konvencijo županov na nacionalnih dogodkih 
  • Pritegnejo župane iz svojih držav članic in regij, da se pridružijo 
  • Predstavijo ideje in dosežke konvencije v Evropskem parlamentu
  • Kot ambasador konvencije nastopajo na evropskih in mednarodnih dogodkih.

Več o našem pozivu za ambasadorje!

 

Urad

Evropski urad Konvencije županov upravlja konzorcij mestnih mrež, Energy Cities, Zveze za zaščito podnebja (Climate Alliance), Eurocities, FEDARENE, združenje ICLEI, CEMR in IKT podjetje Akaryon.

Naša pisarna nudi podpisnikom center za pomoč uporabnikom, podpira politično usmerjanje pobude, gradi zmogljivosti mest s številnimi dogodki, viri in materiali ter skrbi za večjo prepoznavnost Konvencije županov na evropski ravni.

info@eumayors.eu
Evropski urad Konvencije županov
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruselj
Belgija