Skip to main content
Convenție a primarilor – Europa

Guvernanță și sprijin

Convenția primarilor privind clima și energia este o mișcare politică unică condusă de primari.

Consiliul politic

Guvernanță

În Europa, Convenția primarilor este condusă de un Consiliu politic alcătuit din primari și lideri locali. 

Membrii Consiliului se întrunesc periodic și sunt invitați să discute cu liderii instituțiilor UE despre cum pot fi impulsionate acțiunile locale în domeniul energiei și al climei. 

 

Consiliul politic al Convenției primarilor: 

Covenant of Mayors Political Board

 

Sprijin

Grupul de practicieni

Convenția primarilor este o inițiativă pentru orașe și modelată de orașe. Grupul de practicieni reunește orașe și regiuni fruntașe, precum și experți din întreaga Europă privind atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, oferindu-le ocazia de a contribui la consolidarea și dezvoltarea inițiativei.

Membrii grupului își împărtășesc experiența și expertiza în domeniile atenuării schimbărilor climatice, adaptării la nivel local și accesului la energie. Aceștia sunt invitați și să își aducă contribuția la principalele evoluții metodologice și strategice ale inițiativei. În funcție de temele abordate, experții în adaptare și/sau atenuare sunt invitați să discute provocări specifice - atât legate de metodologia specifică a Convenției, cât și îndrumări mai generale privind evoluțiile viitoare. 

 

Ambasadori

  • Membrii Comitetului European al Regiunilor

Obiectivul principal al ambasadorilor naționali ai Convenției primarilor este să susțină și să consolideze inițiativa în fiecare stat membru, să ia parte la activitățile specifice fiecărei țări și să întărească legăturile și cooperarea cu membrii Parlamentului European și ai guvernelor naționale. Camera ambasadorilor naționali își propune de asemenea să stabilească contacte cu orașe și municipalități care ar putea beneficia de sprijin tehnic și îndrumare financiară, devenind agenți activi ai implementării acțiunilor în domeniul climei.

Lista completă a ambasadorilor este disponibilă aici.

 

  • Membrii Parlamentului European

Aceștia acționează ca figuri de referință și se ocupă de promovarea în statul lor membru și în cadrul instituțiilor UE. Ei promovează Convenția primarilor și sunt vocea orașelor în procesul de elaborare a politicilor europene, îndeosebi prin:

  • Promovarea Convenției primarilor în cadrul evenimentelor naționale 
  • Mobilizarea primarilor din statul lor membru și din regiunea lor pentru a adera la Convenție 
  • Prezentarea ideilor și realizărilor Convenției în cadrul Parlamentului European
  • Rolul de ambasador al Convenției în cadrul evenimentelor europene și internaționale.

Aflați mai multe în apelul la candidaturi pentru rolul de ambasador!

 

Biroul

Biroul european al Convenției primarilor este gestionat de un consorțiu de rețele de autorități locale, alcătuit din Energy Cities, Climate Alliance, EUROCITIES, FEDARENE, ICLEI și CEMR, și o companie IT, Akaryon.

Biroul oferă semnatarilor un serviciu de asistență, sprijină coordonarea politică a inițiativei, dezvoltă capacitatea orașelor printr-o gamă largă de evenimente, resurse și materiale și potențează vizibilitatea Convenției primarilor la nivel european.

 

info@eumayors.eu
Covenant of Mayors - Europe Office (Biroul european al Convenției primarilor)
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
Belgia