Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Hallinto ja tuki

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen ilmasto- ja energiasopimus on ainutlaatuinen poliittinen liike, jota ohjaavat kaupunginjohtajat.

Poliittinen lautakunta

Hallinto

Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokousta ohjaa paikallisten johtajien ja kaupunginjohtajien muodostama poliittinen lautakunta. 

Hallituksen jäsenet tapaavat säännöllisesti, ja heidät kutsutaan keskustelemaan EU:n toimielinten johtajien kanssa siitä, miten paikallista energia- ja ilmastotoimintaa voidaan edistää. 

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen poliittinen lautakunta: 

Covenant of Mayors Board 2023

Tuki

Asiantuntijaryhmä 

Kaupunginjohtajien yleiskokous on kaupungeille suunnattu ja kaupunkien määrittämä aloite. Asiantuntijaryhmä kokoaa yhteen edelläkävijäkaupungit, -alueet ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista eri puolilta Eurooppaa edustavat -asiantuntijat ja antaa niille mahdollisuuden osallistua aloitteen lujittamiseen ja kehittämiseen.

Ryhmän jäsenet jakavat kokemuksiaan ja asiantuntemustaan ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, siihen sopeutumisessa paikallisella tasolla ja energian saannissa. Niitä pyydetään myös antamaan panoksensa aloitteen keskeisiin metodologisiin ja strategisiin kehityskulkuihin. Käsiteltävistä aiheista riippuen sopeutumisen ja/tai hillitsemisen asiantuntijoita pyydetään tuomaan esiin erityisiä haasteita – sekä yleiskokouksen menetelmien että tulevaa kehitystä koskevien yleisempien ohjeiden osalta. 

 

Suurlähettiläät

  • Euroopan alueiden komitean jäsenet

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kansallisten suurlähettiläiden ensisijaisena tavoitteena on tukea ja vahvistaa kaikissa jäsenvaltioissa tehtävää aloitetta, osallistua maakohtaisiin toimiin sekä vahvistaa yhteyksiä ja yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kansallisten hallitusten jäsenten kanssa. Kansallisten suurlähettiläiden kamarin tavoitteena on myös luoda yhteyksiä kaupunkeihin ja kuntiin, jotka voisivat hyötyä teknisestä tuesta ja taloudellisesta ohjauksesta ja toimia aktiivisina toimihenkilöinä ilmastotoimien toteuttamisessa.

Täydellinen luettelo lähettiläistä on täällä.

 

  • Euroopan parlamentin jäsenet

Ne toimivat jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten keulahahmona ja puolustajana. Ne kannattavat kaupunginjohtajien yleiskokousta ja tuovat kaupunkien äänen eurooppalaiseen päätöksentekoon erityisesti seuraavin keinoin:

  • Kannattamalla kaupunginjohtajien yleiskokousta kansallisissa tapahtumissa 
  • Saamalla jäsenvaltion ja alueen kaupunginjohtajat mukaan 
  • Esittelemällä yleiskokouksen ideoita ja saavutuksia Euroopan parlamentissa
  • Puhumalla yleiskokouksen lähettiläänä eurooppalaisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa.

Lisätietoja suurlähettiläiden kutsussamme!

 

Toimisto

Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimiston toiminnasta vastaavat kaupunkiverkostojen yhteenliittymä, energiakaupungit, ilmastoliittouma, EUROCITES-, FEDARENE-, ICLEI- ja CEMR-järjestö sekä IT-yhtiö Akaryon.

Toimistomme tarjoaa allekirjoittajille tukipalvelun, tukee aloitteen poliittista ohjausta, rakentaa kaupunkien valmiuksia monenlaisten tapahtumien, resurssien ja materiaalien avulla ja varmistaa, että kaupunginjohtajien yleiskokouksen näkyvyyttä Euroopan tasolla parannetaan.

info@eumayors.eu
Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen toimisto
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bryssel
Belgia