Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Valdymas ir pagalba

Merų paktas dėl klimato ir energetikos – tai unikalus merų vadovaujamas politinis judėjimas.

Politinė taryba

Valdymas

Europoje Merų paktui vadovauja politinė taryba, kurią sudaro merai ir vietos vadovai. 

Tarybos nariai turi reguliarius susitikimus, taip pat yra kviečiami į diskusijas su ES institucijų vadovais apie tai, kaip skatinti vietos energetikos ir klimato veiksmų iniciatyvą. 

Merų pakto politinė taryba: 

Covenant of Mayors Board 2023

Pagalba

Specialistų grupė 

Merų paktas – tai pačių miestams skirta ir miestų formuojama iniciatyva. Pakto specialistų grupė suburia pirmaujančius miestus, regionus ir ekspertus iš visos Europos, įtraukdama juos į klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos procesą bei suteikdama jiems galimybę prisidėti prie šios iniciatyvos stiprinimo ir plėtojimo.

Šios grupės nariai dalinasi savo patirtimi ir specialiosiomis žiniomis klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jos vietos lygmenyje ir galimybės naudotis energijos ištekliais srityse. Be to jie yra kviečiami pateikti savo nuomonę dėl pagrindinių metodologinių ir strateginių iniciatyvos pasikeitimų. Prisitaikymo prie klimato kaitos ir / arba jos švelninimo ekspertai, priklausomai nuo aptariamų temų, yra kviečiami svarstyti konkrečias problemas, susijusias su specifine Pakto metodologija bei bendrosiomis būsimosios plėtros gairėmis. 

 

Ambasadoriai

  • Europos regionų komiteto nariai

Pagrindinis Merų pakto nacionalinių ambasadorių tikslas – remti ir sustiprinti iniciatyvą atskirose valstybėse narėse, dalyvauti konkrečioms šalims skirtoje veikloje ir stiprinti ryšius bei bendradarbiavimą su Europos Parlamento ir nacionalinių vyriausybių nariais. Nacionalinių ambasadorių rūmai taip pat siekia užmegzti ryšius su miestais ir savivaldybėmis, kurie galėtų sėkmingai pasinaudoti technine parama ir finansinėmis gairėmis bei tapti aktyviais veiksmų klimato kaitos srityje vykdytojais.

Visų Ambasadorių sąrašą žr. čia.

 

  • Europos Parlamento nariai

Tai lyderiai ir advokatai savo atitinkamose valstybėse narėse ir ES institucijose. Jie propaguoja Merų pakto iniciatyvą bei įtraukia miestų indėlį į Europos politikos formavimą, visų pirma per:

  • Merų pakto propagavimą nacionaliniuose renginiuose 
  • Savo valstybės narės ir regiono merų skatinimą prisijungti 
  • Pakto idėjų ir pasiekimų pristatymą Europos Parlamente
  • Pakto ambasadorių pristatymus Europos ir tarptautiniuose renginiuose.

Daugiau informacijos mūsų „Kvietime tapti ambasadoriais“!

 

Biuras

Merų pakto Europos biurą valdo Europos miestų tinklų  konsorciumas, kurį sudaro „Energy Cities“, „Climate Alliance“, „Eurocities“, „FEDARENE“ bei Tarptautinė vietinių darnaus vystymosi iniciatyvų taryba Europoje (ICLEI) bei IRT įmonė „Akaryon“

Mūsų biuras teikia signatarams pagalbos tarnybos paslaugas, reguliuoja politinį iniciatyvos valdymą, didina miestų gebėjimus organizuojant įvairius renginius, išteklius ir medžiagą bei užtikrina Merų pakto matomumą Europos lygmeniu.

info@eumayors.eu
Covenant of Mayors - Europe Office
Mundo Madou
Avenue des Arts 7-8
1210 Bruxelles
Belgium