Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Sínitheoirí

Tá Cúnant na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh ar oscailt do gach údarás áitiúil atá comhdhéanta go daonlathach le/ag ionadaithe tofa, is cuma cén méid agus is cuma cén chéim ag a bhfuil siad ó thaobh a mbeartais fuinnimh agus aeráide a chur chun feidhme.

Féadfaidh údaráis áitiúla bheaga agus mheánmhéide sa chomharsanacht a chinneadh freisin, faoi choinníollacha áirithe, liostú mar ghrúpa sínitheoirí.

Tá na gealltanais do shínitheoirí an Chúnaint nasctha le creat beartais aeráide agus fuinnimh AE: pacáiste aeráide agus fuinnimh 2020 do shínitheoirí a liostaigh idir 2008 agus 2015 agus creat aeráide agus fuinnimh 2030 chomh maith le Straitéis AE ar Oiriúnú don Athrú Aeráide do shínitheoirí a liostaíonn i ndiaidh 2015.

Geallann sínitheoirí an Chúnaint cur chuige comhtháite a ghlacadh maidir leis an athrú aeráide a mhaolú agus oiriúnú dó. Ceanglaítear orthu Plean Gníomhaíochta um Fhuinneamh Inmharthana agus um Ghníomhú ar son na hAeráide a fhorbairt, laistigh den chéad dá bhliain den greamaitheacht, a bhfuil sé mar aidhm aige astaíochtaí CO2 a laghdú 40% ar a laghad faoi 2030 agus athléimneacht i leith an athraithe aeráide a mhéadú.


Signatory Country Population Commitments Adhesion date
Mitigation Mitigation
Adaptation Adaptation
Energy Poverty Energy Poverty