Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Comhordaitheoirí

Geallann Comhordaitheoirí an Chúnaint tacú le sínitheoirí laistigh dá raon feidhme geografach ar go leor bealaí éagsúla lena n-áirítear cur chun cinn Chúnant na Méaraí, tacaíocht theicniúil agus/nó airgeadais chun Pleananna um Fhuinneamh Inbhuanaithe agus um Ghníomhú ar son na hAeráide a fhorbairt agus a chur chun feidhme, gníomhaíochtaí líonraithe a bhaineann le bardais a shínigh an Cúnant.


Coordinator Tír Supported signatories Adhesion date