Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

FAQs

Ceisteanna Coitianta faoi Chúnant na Méaraí – An Eoraip

Sa roinn ceisteanna coitianta (CCanna), gheobhaidh tú freagraí ar na ceisteanna is coitianta a chuirtear faoi Chúnant na Méaraí – An Eoraip. Déantar na Ceisteanna Coitianta a nuashonrú go rialta chun na ceisteanna is ábhartha a thagann ó Phobal Chúnant na hEorpa a léiriú.

Mura bhfreagraítear do cheist, tá fáilte romhat teagmháil dhíreach a dhéanamh le Deasc Chabhrach an Chúnaint.

CÚNANT NA MÉARAÍ DON AERÁID & D’FHUINNEAMH – AN EORAIP

GEALLTANAIS AN CHÚNAINT A ATHBHREITHNIÚ AGUS DLÚS A CHUR LE GNÍOMHARTHA AR MHAITHE LE hEORAIP NÍOS COTHROIME AGUS AERÁIDNEODRACH

BÍ MAR CHUID DE PHOBAL CHÚNANT NA MÉARAÍ – AN EORAIP!

TACÚ LE POBAL CHÚNANT NA MÉARAÍ - AN EORAIP

MYCOVENANT

AN PLEAN GNÍOMHAÍOCHTa UM FHUINNEAMH INBHUANAITHE AGUS AERÁIDE  (SECAP)

M’FHARDAIL

COMHPHLEANANNA GNÍOMHAÍOCHTA

TUAIRISC MONATÓIREACHTA

DEISEANNA LÍONRAITHE AGUS FOGHLAMA Ó PHIARAÍ DON CHOMHPHOBAL EORPACH

CÚNANT DOMHANDA NA MÉARAÍ DON AERÁID AGUS D’FHUINNEAMH