Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Baill den phobal

Tá Cúnant na Méaraí don Aeráid agus d’Fhuinneamh ar oscailt do gach údarás áitiúil atá comhdhéanta go daonlathach le/ag ionadaithe tofa, is cuma cén méid agus is cuma cén chéim ag a bhfuil siad ó thaobh a mbeartais fuinnimh agus aeráide a chur chun feidhme.