Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Sprint coigilte fuinnimh cathracha

Gníomhú láithreach chun fuinneamh a shábháil i gcathracha, do chathracha.

#EUCitiesSaveEnergy #StandWithUkraine #citiesREpowerEU

 

CÉARD É RÁIB COIGILTE FUINNIMH NA gCATHRACHA? 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/Visual_for_social_media_-_Copie%281%29.png Is comhthionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, Cúnant na Méaraí agus Choiste na Réigiún Ráib Coigilte Fuinnimh na gCathracha chun cathracha a spreagadh chun bearta a dhéanamh a laghdóidh a n-ídiú fuinnimh láithreach. Ceithre mhí a mhairfidh an “Ráib”.

Is cuid thábhachtach den phlean REPowerEUcoigilt fuinnimh a mhéadú mar chuid den ullmhúchán don gheimhreadh seo chugainn. Cuirfidh gach kw/u a choiglítear anois ar ár gcumas na humair stórála a líonadh agus a bheith faoi réir don gheimhreadh seo chugainn. Beidh tábhacht le gach gram GHG a sheachnaítear sna míonna romhainn, ní amháin ar son na haeráide, ach mar ghníomh dlúthpháirtíochta leis an Úcráin. Mar sin is den tábhacht é gníomhú anois agus le linn an tséasúir fhuair atá romhainn.

Conas is féidir le cathracha fuinneamh a shábháil sa ghearrthéarma? 

Comhuaineach leis na bearta uile d’athruithe móra, laghdú ar ídiú agus athrú fuinnimh, tá gá láithreach le bearta éigeandála a dhéanamh inniu chun fuinneamh a choigilt agus chun pleanáil faoi choinne laghdú ar ídiú fuinnimh an geimhreadh seo chugainn. Tá tábhacht as cuimse le ról na mbardasachtaí sa mhéid seo.

Is iad seo a leanas samplaí de bhearta láithreacha chun fuinneamh a shábháil i réimsí an téimh, an tsolais, na soghluaisteachta agus na cumarsáide: 

 
 
 https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/termo-icon.png https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/light_bulb-icon.png https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/bus-icon.png https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/megaphone-icon.png

Coigeartú ar theocht laistigh i bhfoirgnimh phoiblí

Soilsiú poiblí a fheabhsú

Dreasachtaí chun iompar poiblí agus soghluaisteacht bhog a úsáid

Comhairle um shábháil fuinnimh a scaipeadh


 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/bookshelf.pngUirlisí cumarsáide Ráib Coigilte Fuinnimh na gCathracha

Úsáid uirlisí cumarsáide Ráib Coigilte Fuinnimh na gCathracha chun do bhearta áitiúla a chur chun cinn agus bheith mar chuid de ghluaiseacht ar fud an Aontais.

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/star.pngComhroinn na bearta de do bhardas!

Roinn do thaithí le hOifig Chúnant na Méaraí ar na meáin shóisialta #EUCitiesSaveEnergy nó trí ríomhphost a chur chugainn!

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/Circle-icons-tools.pngUIRLISÍ

Féach cad iad na bearta éigeandála a d’fhéadfadh do chathairse a dhéanamh UIRLISÍ Ráib Coigilte Fuinnimh na gCathracha.

 

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/video_Mayor_Warsaw.png"Is muidne, sna cathracha, a fhéadann bearta a thabhairt isteach chun an bhochtaineacht fuinnimh agus an spleáchas fuinnimh ar an Rúis a throid."

Rafal Trzaskowski, Méara Vársá, Comhalta de Chúnant na Méaraí, Comhalta de Choiste Eorpach na Réigiún.

 

.banner playlist