Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Proč Pakt starostů a primátorů?

Propojení místních opatření s globálními a evropskými iniciativami

Pakt starostů a primátorů EU v oblasti klimatu a energetiky sdružuje tisíce místních samospráv, které chtějí zajistit lepší budoucnost pro své obyvatele. Vstupem do iniciativy se dobrovolně zavazují k zavedení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky.

Pakt starostů a primátorů byl v Evropě založen v roce 2008. Tato iniciativa nejen zavedla zcela jedinečný přístup k opatřením v oblasti energetiky a klimatu „odspodu“, ale její úspěch navíc rychle předčil očekávání.

Globální pakt starostů a primátorů založený v roce 2015 těží ze zkušeností získaných v Evropě i mimo ni, a staví na klíčových faktorech úspěchu iniciativy, kterými je správa a řízení odspodu, víceúrovňový model spolupráce a její rámec kroků ovlivněný především konkrétními souvislostmi.

EU Framework

Referenční projekt pro opatření v oblasti energetiky a klimatu

Iniciativa Pakt starostů a primátorů měla od samého počátku za úkol poskytnout místním samosprávám ve velmi diverzifikovaných národních kontextech rámec pro jejich místní opatření v oblasti energetiky a klimatu postavený na 4 principech:

  • konzistence a transparentnost díky společnému rámci podávání zpráv pro všechny
  • flexibilita a přizpůsobitelnost společného rámec k lepšímu zohlednění konkrétních potřeb a místní reality
  • hodnocení údajů vykázaných Společným výzkumným střediskem Evropské komise (účast signatářů může být v případě nedodržení pravidel dočasně pozastavena)  
  • propagace a výměna zkušeností přes novinky na webových stránkách, sociální média, online i offline akce…