Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Kooordinátorů

Koordinátoři Paktu se zavazují podporovat signatáře v rámci své geografické působnosti, a to různými způsoby včetně prosazování Paktu starostů a primátorů, poskytování technické a/nebo finanční podpory na vypracování a realizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, a zajišťování networkingových aktivit zahrnujících obce, které jsou signatáři Paktu.


Coordinator Země Supported signatories Adhesion date