Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Energetická chudoba

Zmírňování energetické chudoby  

Vizí stanovenou v závazku evropských signatářů je stav, kdy do roku 2050 budeme žít v dekarbonizovaných a odolných městech s přístupem k cenově dostupné, bezpečné a udržitelné energii. V rámci hnutí Pakt starostů a primátorů – Evropa se signatáři zavazují k řešení energetické chudoby jako jednomu z klíčových opatření pro zajištění spravedlivé transformace.
Energetická chudoba je vedle zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se změně klimatu jedním ze tří pilířů Paktu starostů a primátorů – Evropa. Energetická chudoba je tedy nedílnou součástí plánovací a monitorovací činnosti signatářů Paktu. V květnu 2022 byla spuštěna část rámce Paktu pro podávání zpráv a monitorování zaměřená na energetickou chudobu (viz  webinář a související prezentace). Směrnice pro podávání zpráv o energetické chudobě obsahuje přehledný návod, jak podávat zprávy o energetické chudobě na platformě MyCovenant.
 

Podpora v oblasti energetické chudoby

Poradenské centrum pro energetickou chudobu EPAH (Energy Poverty Advisory Hub) je přední iniciativou EU s cílem vymýtit energetickou chudobu a urychlit spravedlivou energetickou transformaci evropských orgánů místní samosprávy.
Jejím posláním je působit jako centrum odborných znalostí o energetické chudobě v Evropě pro orgány místní samosprávy a všechny strany zainteresované do aktivního přístupu k boji proti energetické chudobě v Evropě. Proto centrum EPAH nabízí centrální platformu pro odborné znalosti o energetické chudobě v Evropě pro orgány místní samosprávy a všechny strany zainteresované do aktivního přístupu k boji proti energetické chudobě v Evropě. 

Prostřednictvím centra EPAH mohou orgány místní samosprávy:
 

GET NECHAT SE INSPIROVAT A DOZVĚDĚT SE VÍCE O LOKÁLNÍCH AKTIVITÁCH
 

EPAH Atlas  

EPAH ATLAS je interaktivní online databáze, v níž lze vyhledávat lokální projekty a opatření řešící energetickou chudobu po celém světě. Můžete přihlásit i svůj vlastní projekt. 

epah cases

Inspiring cases from across Europe Inspirativní případy z celé Evropy – nabízí ve 24 jazycích sérii 24 inspirativních příkladů, jak lze zmírnit energetickou chudobu na místní úrovni.
technical assistanceThe awarded applicants of the: call for technical assistance Úspěšní žadatelé v rámci výzvy k předkládání žádostí o technickou pomoc ukazují, na čem obce nyní aktivně pracují.

 

ZÍSKAT PODPORU PRO ZAHÁJENÍ VLASTNÍHO MÍSTNÍHO PŘÍSTUPU

  epah handbook

EPAH Handbook: A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty Příručka EPAH: Průvodce chápáním a řešením energetické chudoby (EPAH Handbook: A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty) představuje koncept energetické chudoby s různými přístupy, které mohou být užitečné pro získání obecného obrazu energetické chudoby v místní samosprávě, a nabízí úvodní seznámení s metodikou řešení energetické chudoby. 

epah handbook 2

EPAH Handbook 1: A Guide to Energy Poverty Diagnosis  Příručka EPAH 1: Průvodce diagnostikou energetické chudoby (EPAH Handbook 1: A Guide to Energy Poverty Diagnosis) se zaměřuje na sedm konkrétních kroků ve fázi diagnostiky a každý krok podrobně popisuje. Příručka pomáhá obcím řešit tyto otázky: Existuje v obci energetická chudoba? Kde se koncentruje? Jak závažná je daná situace? Koho se to týká nejvíce? Jaké jsou nejdůležitější určující faktory? Jak vnímají tento problém zúčastnění aktéři?
epah online coursesEPAH Online courses Online kurzy EPAH jsou bezplatné a přístupné všem, kteří si chtějí zlepšit své dovednosti a kompetence a posunout tak dále svůj vlastní přístup k boji proti energetické chudobě. 
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance Otevřené výzvy k předkládání žádostí o technickou pomoc v rámci centra EPAH jsou otevřeny všem místním samosprávám, které si chtějí připravit činnosti na řešení energetické chudoby. Je to skvělá příležitost získat podporu šitou na míru vašim potřebám. 
EPAH HelpdeskHelpdesk EPAH je k dispozici místním orgánům, aby jim pomohl s dotazy týkajícími se energetické chudoby na adrese info@energypoverty.eu.

 

DOZVĚDĚT SE VÍCE O ENERGETICKÉ CHUDOBĚ A JEJÍM ZMÍRŇOVÁNÍ
 

EPAH DashboardKlíčovým nástrojem pro měření energetické chudoby jsou ukazatele. Přehled národních ukazatelů,  úplná zpráva a stručný popis každého ukazatele nabízí co nejpraktičtější a nejúplnější vizualizaci různých kvantifikovatelných aspektů úrovní energetické chudoby v Evropě s využitím nejaktuálnějších statistických údajů z celé EU. 
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance Otevřené výzvy EPAH k technické pomoci jsou otevřené všem místním samosprávám, které mají zájem navrhnout aktivity pro řešení energetické chudoby. Je to skvělá příležitost získat podporu šitou na míru vašim potřebám. Druhá výzva bude spuštěna v březnu 2023. Proč se nepřihlásit?
EPAH EPPodívejte se na všechny publikace o energetické chudobě

 

PŘIPOJIT SE K SÍTI A VYMĚŇOVAT SI POZNATKY S PODOBNĚ SMÝŠLEJÍCÍMI ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

epah calendarVyhledejte si v Kalendáři EPAH nadcházející národní a mezinárodní akce a navažte kontakt s mezinárodní i místní sítí zainteresovaných stran zabývajích se energetickou chudobou.
 
epah lunch talkZúčastněte se některé z Obědových přednášky EPAH a proberte s kolegy různé problémy spojené s řešením energetické chudoby.

 

UČTE SE OD OSTATNÍCH SIGNÁTORŮ

Případové studie