Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Signatářů

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky je otevřený všem demokraticky zřízeným místním orgánům s volenými zástupci, a to bez ohledu na jejich velikost a fázi zavádění jejich politik v oblasti energetiky a klimatu.

Sousední malé a střední místní orgány se mohou taktéž za určitých okolností rozhodnout se připojit jako skupina signatářů.

Závazky signatářů Paktu souvisí s rámcem politiky EU v oblasti klimatu a energetiky: s balíčkem v oblasti klimatu a energetiky z roku 2020 u signatářů, kteří se připojili v době mezi lety 2008 a 2015, a s rámcem politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a Strategií EU pro přizpůsobení se změně klimatu u signatářů, kteří se připojili po roce 2015.

Signatáři Paktu se zavazují přijmout integrovaný přístup ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. Jsou povinni během prvních dvou let od přistoupení vypracovat Akční plán pro udržitelnou energii a klima s cílem snížit emise CO2 minimálně o 40 % do roku 2030 a zvýšit odolnost vůči změně klimatu.


Signatory Země Population Commitments Adhesion date
Mitigation Mitigation
Adaptation Adaptation
Energy Poverty Energy Poverty