Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Financing opportunitiesFondy sdílené správy Program financování EU Technická pomoc a poradenská podpora Nástroje finančních institucí Schémata alternativního financování

Support services

Fondy sdílené správy Program financování EU Technická pomoc a poradenská podpora Nástroje finančních institucí Schémata alternativního financování

Smart Cities Marketplace (SCM)

Smart Cities Marketplace je platforma Evropské komise, která sdružuje všechny městské aktéry s cílem podpořit ekologickou, digitální a spravedlivou transformaci ve městech se zaměřením na malé a střední obce. Tato platforma úzce spolupracuje s Paktem starostů a primátorů, iniciativou EU City Facility (viz níže) a mnoha dalšími iniciativami. Nabízí praktické budování a know-how a integrovaný proces Explore-Shape-Deal Matchmaking, který pomáhá se zkoumáním možností (Explore), utvářením myšlenek projektu (Shape) a uzavření dohody o financování s kterýmkoli z členů sítě investorů v rámci platformy Smart Cities Marketplace, která je soustavně se rozrůstajícím katalogem příležitostí.

Iniciativa European City Facility (EUCF)

Panevropská iniciativa European City Facility byla zřízena v rámci Horizontu 2020. EUCF podporuje obce, jejich seskupení a místní veřejné subjekty, které sdružuje po celé Evropě za účelem rozvoje investičních konceptů a urychlení investic do udržitelné energie. Formou grantu ve výši 60 000 EUR financuje EUCF služby a aktivity na podporu rozvoje investičních konceptů, jako jsou studie (technické) proveditelnosti, analýzy trhu, analýzy zúčastněných stran, rizik, právní, ekonomické a finanční analýzy atd. Grant není určen k přímému financování investic.

NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) je dočasný nástroj, jehož účelem je podpořit oživení v rámci největšího stimulačního balíčku, který byl kdy v Evropě financován. Tento nástroj je k dispozici členským státům, ale může také sloužit k financování místních projektů.

Nástroj pro oživení a odolnost

Tento nástroj je dočasný nástroj oživení, který umožňuje Komisi získávat finanční prostředky na pomoc při nápravě bezprostředních hospodářských a sociálních škod způsobených pandemií koronaviru. Financuje plány oživení a odolnosti předložené členskými státy, včetně reforem a investic, které mají být provedeny do konce roku 2026. Další informace.

Zelené dluhopisy NextGenerationEU

Dluhopisy s označením ESG (environmentální, sociální, správa a řízení) jsou rychle rostoucím segmentem na kapitálových trzích. Nejoblíbenějšími typy dluhopisů označených ESG jsou sociální dluhopisy a zelené dluhopisy. V rámci NextGenerationEU emituje Evropská komise 30 % nástroje NGEU ve formě zelených dluhopisů. Cílem těchto dluhopisů je:

  • zajištění přístupu širokému spektru investorů, zejména investorům zaměřeným na ESG, v souladu s cíli strategie financování NextGenerationEU,
  • podpoření velikosti trhu zelených dluhopisů a inspirování více emitentů k vydávání zelených dluhopisů,
  • zvýšení finančních toků do zelených technologií s rizikovým potenciálem, což by mělo z dlouhodobého hlediska přínos pro reálnou ekonomiku díky zvýšené dostupnosti bezpečného a významného zeleného aktiva, což by umožňovalo diverzifikaci zelených investic. Investice do rizikovějších zelených projektů lze vyvážit bezpečnými zelenými dluhopisy NextGenerationEU.

 

Užitečné odkazy

Sdílíme klíčové publikace, včetně osvědčených postupů Paktu starostů a primátorů, poznatky a užitečné reporty od hlavních institucí EU. Několik publikací je k dispozici pouze komunitě starostů a primátorů, kteří se k nim dostanou přes vyhrazenou část knihovnu zdrojů Private Area Resource Library (MyCovenant) na těchto webových stránkách.

Zejména jsme vytvořili sérii čtyř prospektů, které vás provedou celou škálou příležitostí k získání financování pro vaše opatření v oblasti energetiky a klimatu:

  1. Inovativní programy financování
  2. Asistence s rozvojem projektu
  3. Program financování EU
  4. Nástroje finančních institucí

 

Financování opatření v oblasti klimatu: Města a regiony investující do energetiky – Výbor regionů

×