Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Připojte se jako koordinátor

Pakt starostů a primátorů vítá signatáře ze všech úrovní správy a řízení, včetně příslušných podpůrných organizací, orgánů a spolků, kteří se mohou do iniciativy zapojit a pomoci urychlit zavádění místních opatření v oblasti klimatu a energetiky.

PŘIPOJTE SE - Jako koordinátor 

Koordinátoři Paktu se mohou zavázat, že budou podporovat signatáře v rámci své geografické působnosti, a to různými způsoby včetně prosazování Paktu starostů a primátorů, poskytování technické a/nebo finanční podpory na vypracování a realizaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, a zajišťování networkingových aktivit zahrnujících signatáře Paktu. Další podrobnosti naleznete zde.

Kdo se může zapojit 

Oficiálně budou za koordinátory Paktu považovány celostátní, regionální a místní orgány veřejné moci, které se oficiálně zavážou poskytovat signatářům Paktu strategické poradenství a finanční a technickou podporu.

Další informace naleznete zde.

Pokud potřebujete další vysvětlení, obraťte se na Helpdesk Paktu pro koordinátory na adrese coordinators@eumayors.eu.

Jak se připojit 

Vaše organizace se může zaregistrovat jako oficiální koordinátor Paktu takto:

Krok č. 1

Poté, co se přesvědčíte, že jste vhodným kandidátem, se můžete zaregistrovat pomocí speciálního online formuláře.

Krok č. 2

Jakmile Helpdesk evropského Paktu potvrdí, že jste vhodným kandidátem, obdržíte Prohlášení o přijetí závazků. Jeho vzor naleznete zde.

Krok č. 3

Předložte prohlášení o přijetí závazků svému zastupitelstvu ke schválení a podpisu. Jakmile bude podepsané, pošlete jej na adresu coordinators@eumayors.eu. Jakmile Helpdesk evropského Paktu prohlášení obdrží, zveřejní profil vaší organizace a stanete se oficiálním členem komunity Paktu.

Zaregistrovat se jako koordinátor