Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

Financing opportunitiesShared management funds European Funding Programmes Technical assistance and advisory support Financial Institutions Instruments Alternative Financing Schemes

Support services

Shared management funds European Funding Programmes Technical assistance and advisory support Financial Institutions Instruments Alternative Financing Schemes

Пазар на интелигентни градове (SCM)

Пазарът на интелигентни градове е платформа на Европейската комисия, която обединява всички отговорни лица в градските райони, за да подкрепи зеления, цифров и справедлив преход в градовете, с акцент върху малките и средно големите общини. Платформата осъществява тясно сътрудничество с Конвента на кметовете, механизмът за градове на ЕС (вижте по-долу) и много други инициативи. Тя предлага практическо изграждане на капацитет и ноу-хау и включва вграден процес за създаване на връзки Explore-Shape-Deal (изследвай-оформи-сключи) за изследване на възможности, оформяне на проектни идеи и сключване на сделки за финансиране с членове от мрежата на инвеститорите на Пазара на интелигентните градове – стабилно разрастващ се каталог с възможности.

Европейски механизъм за градове (EUCF)

Паневропейският механизъм за градове е създаден по програма Хоризонт 2020. EUCF подкрепя общини, групи от общини, както и местни публични субекти, като ги обединява от цяла Европа за разработване на инвестиционни предложения и ускоряване на инвестициите в устойчива енергия. С грант от 60 000 € EUCF финансира услуги и дейности в подкрепа на разработването на инвестиционни предложения, като (технически) предпроектни проучвания, анализи на пазара, анализи на заинтересованите страни, на рисковете, правни, икономически и финансови анализи и др. Грантът не е предназначен за директно финансиране на инвестиции.

NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) е временен инструмент, предназначен да подпомогне възстановяването, като част от най-големия пакет от стимули финансиран някога в Европа. Механизмът е достъпен за държави членки, но може да послужи и за финансиране на местни проекти.

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Механизмът е временен инструмент за възстановяване, който дава възможност на Комисията да отдели средства, за да помогне за поправяне на непосредствените икономически и социални щети в резултат от пандемията от коронавирус. Той финансира планове за възстановяване и устойчивост, изпратени от държавите членки, включително реформи и инвестиции, които предстои да бъдат изпълнени до 2026 г. Повече информация.

Зелени облигации на NextGenerationEU

Облигациите, маркирани като отнасящи се за екологичните, социалните и свързаните с корпоративното управление въпроси (ESG) са бързоразвиващ се сегмент на капиталовите пазари. Двата най-популярни вида облигации, маркирани като ESG, са социалните облигации и зелените облигации. Като част от NextGenerationEU, Европейската комисия ще емитира 30% от механизма NGEU под формата на зелени облигации. Целта на тези облигации е:

  • Осигуряване на достъп до широк набор от инвеститори, по-конкретно инвеститори с насоченост в областта на ESG, в съответствие с целите на стратегията за финансиране на NextGenerationEU.
  • Увеличаване на размера на пазара за зелени облигации и вдъхновяване на повече емитенти да емитират зелени облигации.
  • Увеличаване на финансовите потоци към зелени технологии с рисков потенциал и осигуряване на дългосрочни ползи за икономиката по този начин, благодарение на увеличената наличност на безопасен и достатъчно голям зелен актив за диверсифициране на зелените инвестиции. Инвестициите в по-рискови зелени проекти могат да бъдат компенсирани с безопасните зелени облигации на NextGenerationEU.

 

Полезни връзки

Споделяме основните публикации, включително най-добрите практики от Конвента на кметовете, изведените поуки и полезни доклади от основните институции на ЕС. Доста от публикациите са достъпни само за общността от кметове, като достъп до тях може да бъде осъществен чрез личната ресурсна библиотека (MyCovenant) в този уебсайт.

По-конкретно, създадохме поредица от четири листовки, които Ви предоставят насоки за широк набор от възможности за финансиране за Вашите мерки в областта на енергетиката и климата:

  1. Иновативни схеми за финансиране
  2. Помощ за разработване на проекти
  3. Програма за финансиране на ЕС
  4. Инструменти на финансови институции

 

Финансиране на дейности в областта на климата: градовете и регионите инвестират в енергетиката - Комитет на регионите

×