Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

Financing opportunitiesФондове за споделено управление Програма за финансиране на ЕС Техническа помощ и консултантска поддръжка Инструменти на финансови институции Алтернативни схеми за финансиране

Support services

Фондове за споделено управление Програма за финансиране на ЕС Техническа помощ и консултантска поддръжка Инструменти на финансови институции Алтернативни схеми за финансиране

Пазар на интелигентни градове (SCM)

Пазарът на интелигентни градове е платформа на Европейската комисия, която обединява всички отговорни лица в градските райони, за да подкрепи зеления, цифров и справедлив преход в градовете, с акцент върху малките и средно големите общини. Платформата осъществява тясно сътрудничество с Конвента на кметовете, механизмът за градове на ЕС (вижте по-долу) и много други инициативи. Тя предлага практическо изграждане на капацитет и ноу-хау и включва вграден процес за създаване на връзки Explore-Shape-Deal (изследвай-оформи-сключи) за изследване на възможности, оформяне на проектни идеи и сключване на сделки за финансиране с членове от мрежата на инвеститорите на Пазара на интелигентните градове – стабилно разрастващ се каталог с възможности.

Европейски механизъм за градове (EUCF)

Паневропейският механизъм за градове е създаден по програма Хоризонт 2020. EUCF подкрепя общини, групи от общини, както и местни публични субекти, като ги обединява от цяла Европа за разработване на инвестиционни предложения и ускоряване на инвестициите в устойчива енергия. С грант от 60 000 € EUCF финансира услуги и дейности в подкрепа на разработването на инвестиционни предложения, като (технически) предпроектни проучвания, анализи на пазара, анализи на заинтересованите страни, на рисковете, правни, икономически и финансови анализи и др. Грантът не е предназначен за директно финансиране на инвестиции.

NextGenerationEU

NextGenerationEU (NGEU) е временен инструмент, предназначен да подпомогне възстановяването, като част от най-големия пакет от стимули финансиран някога в Европа. Механизмът е достъпен за държави членки, но може да послужи и за финансиране на местни проекти.

Механизъм за възстановяване и устойчивост

Механизмът е временен инструмент за възстановяване, който дава възможност на Комисията да отдели средства, за да помогне за поправяне на непосредствените икономически и социални щети в резултат от пандемията от коронавирус. Той финансира планове за възстановяване и устойчивост, изпратени от държавите членки, включително реформи и инвестиции, които предстои да бъдат изпълнени до 2026 г. Повече информация.

Зелени облигации на NextGenerationEU

Облигациите, маркирани като отнасящи се за екологичните, социалните и свързаните с корпоративното управление въпроси (ESG) са бързоразвиващ се сегмент на капиталовите пазари. Двата най-популярни вида облигации, маркирани като ESG, са социалните облигации и зелените облигации. Като част от NextGenerationEU, Европейската комисия ще емитира 30% от механизма NGEU под формата на зелени облигации. Целта на тези облигации е:

  • Осигуряване на достъп до широк набор от инвеститори, по-конкретно инвеститори с насоченост в областта на ESG, в съответствие с целите на стратегията за финансиране на NextGenerationEU.
  • Увеличаване на размера на пазара за зелени облигации и вдъхновяване на повече емитенти да емитират зелени облигации.
  • Увеличаване на финансовите потоци към зелени технологии с рисков потенциал и осигуряване на дългосрочни ползи за икономиката по този начин, благодарение на увеличената наличност на безопасен и достатъчно голям зелен актив за диверсифициране на зелените инвестиции. Инвестициите в по-рискови зелени проекти могат да бъдат компенсирани с безопасните зелени облигации на NextGenerationEU.

 

Полезни връзки

Споделяме основните публикации, включително най-добрите практики от Конвента на кметовете, изведените поуки и полезни доклади от основните институции на ЕС. Доста от публикациите са достъпни само за общността от кметове, като достъп до тях може да бъде осъществен чрез личната ресурсна библиотека (MyCovenant) в този уебсайт.

По-конкретно, създадохме поредица от четири листовки, които Ви предоставят насоки за широк набор от възможности за финансиране за Вашите мерки в областта на енергетиката и климата:

  1. Иновативни схеми за финансиране
  2. Помощ за разработване на проекти
  3. Програма за финансиране на ЕС
  4. Инструменти на финансови институции

 

Финансиране на дейности в областта на климата: градовете и регионите инвестират в енергетиката - Комитет на регионите

×