Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

Членове на общността

Конвентът на кметовете за климата и енергетиката е отворен за всички местни органи, избрани демократично с/от избрани представители, независимо от размера и етапа на прилагане на неговите политики относно енергетиката и климата.