Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

Важни цифри

10.819
участващи страни
234
поддържащи структури
231
координатора
165.000
действия с най-добри практики
7894
изпратени планове за действие

Цифрите включват страните от ЕС-27 и техните участващи страни, координатори и поддържащи структури