Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

поддържащи структури

Поддържащите структури на Конвента са организации с нестопанска цел (сдружения на местни и регионални власти, мрежи, местни и регионални агенции по енергетика и др.), които имат капацитета да популяризират Конвента на кметовете и да мобилизират и подкрепят своите членове и/или местните управления в постигането на целите на Конвента на кметовете.


Supporter Държава Вид Supported signatories Adhesion date