Skip to main content
Конвент на кметовете – Европа

Градски спринт в подкрепа на пестенето на енергия

Незабавни мерки за пестене на енергия от градовете, за градовете.

#EUCitiesSaveEnergy #StandWithUkraine #citiesREpowerEU

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CITIES’ ENERGY SAVING SPRINT (ГРАДСКИ СПРИНТ В ПОДКРЕПА НА ПЕСТЕНЕТО НА ЕНЕРГИЯ)? 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/Visual_for_social_media_-_Copie%281%29.png Cities Energy Saving Sprint (Градски спринт в подкрепа на пестенето на енергия) е съвместна инициатива на Европейската комисия, Споразумението на кметовете – Европа и Европейския комитет на регионите, чиято цел е да насърчи градовете да предприемат мерки за незабавно намаляване на своето потребление на енергия. „Спринтът“ ще продължи 4 месеца.

Като част от плана REPowerEU, увеличаването на икономиите на енергия е от ключово значение за подготовката за следващата зима. Всеки спестен км/ч сега ще ни даде възможност да презаредим резервоарите за съхранение и да сме по-добре подготвени за следващата зима. Всеки избегнат грам емисии от парникови газове през следващите месеци ще бъде важна стъпка напред не само за климата, но и като акт на солидарност с Украйна. Ето защо е важно да действаме както сега, така и през предстоящия студен сезон.

Как градовете могат да пестят енергия в краткосрочен план?

Успоредно с всички мерки за дълбоки промени, намаляване на потреблението и енергиен преход е налице спешна необходимост да се предприемат неотложни мерки за икономии на енергия още днес и да се планира намаляване на потреблението на енергия през предстоящата зима. Тук общините следва да играят ключова роля.

Примери за незабавни мерки за пестене на енергия в областта на отоплението, осветлението, мобилността и комуникациите са:

 
 
 https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/termo-icon.png  https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/light_bulb-icon.png  https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/bus-icon.png  https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/megaphone-icon.png

Регулиране на вътрешната температура в обществените сгради

Подобряване на общественото осветление

Стимули за използване на обществен транспорт и мека мобилност

Разпространение на съвети за пестене на енергия


 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/bookshelf.pngКомплекта за комуникация на Cities Energy Saving Sprint

Използвайте Комплекта за комуникация на Cities Energy Saving Sprint (Градски спринт в подкрепа на пестенето на енергия), за да популяризирате местните си действия и за да станете част от едно движение в целия ЕС.

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/star.pngСподелете действията на вашата община!

Споделете своя опит със службата на Споразумението на кметовете в социалните мрежи чрез хаштаг #EUCitiesSaveEnergy или като ни изпратите имейл!

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/Circle-icons-tools.pngНАБОРА ОТ ИНСТРУМЕНТИ за Cities Energy Saving Sprint

Вижте какви спешни мерки може да предприеме Вашият град в НАБОРА ОТ ИНСТРУМЕНТИ за Cities Energy Saving Sprint (Градски спринт в подкрепа на пестенето на енергия).

 

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/video_Mayor_Warsaw.png„Именно ние, представителите на градовете, можем да въведем мерки за борба с енергийната бедност и зависимостта от Русия.“

Рафал Тшасковски, кмет на Варшава, член на Споразумението на кметовете на ЕС, Съвет на кметовете, член на Европейския комитет на регионите.

 

.banner playlist