Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Städer energisparande sprint

Omedelbara åtgärder för att spara energi av städer, för städer. 

#EUCitiesSaveEnergy #StandWithUkraine #citiesREpowerEU

 

Vad är ”Cities Energy Saving Sprint”? 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/Visual_for_social_media_-_Copie%281%29.png Cities Energy Saving Sprint är ett gemensamt initiativ som tagits fram av EU-kommissionen, borgmästaravtalet och den europeiska regionkommittén i syfte att uppmuntra städer att vidta åtgärder för att omedelbart minska energiförbrukningen. Denna ”sprint” kommer att pågå under fyra månader.

Initiativet ingår i EU-kommissionens plan REPowerEU att öka energibesparingarna inför nästa vinter. Varje kilowattimme som vi sparar nu hjälper oss att säkerställa energiförsörjningen och vara bättre förberedda inför den kommande vintern. Varje gram växthusgaser som vi undviker under de närmaste månaderna är ett viktigt steg i rätt riktning – inte bara för klimatet, utan även som en solidaritetshandling gentemot Ukraina. Det är därför viktigt att vi handlar nu och under de kalla månaderna som väntar oss senare i år.

Hur kan städerna spara energi på kort sikt?

Parallellt med dessa åtgärder för genomgripande förändring, minskad förbrukning och energiomställning finns det även ett akut behov av att genomföra åtgärder för omedelbara energibesparingar i dag och att planera för minskad energiförbrukning under vintermånaderna. Här har lokala myndigheter en avgörande roll att spela.


Exempel på omedelbara åtgärder för att spara energi inom områdena uppvärmning, belysning, rörlighet och kommunikation är följande:

 
 
 https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/termo-icon.png  https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/light_bulb-icon.png  https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/bus-icon.png  https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/megaphone-icon.png

Anpassning av inomhustemperaturen i offentliga byggnader

Förbättra den offentliga belysningen

Incitament för användning av kollektivtrafik och mjuk rörlighet

Spridning av råd om energibesparingar


 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/bookshelf.pngKommunikationskittet för Cities Energy Saving Sprint

Använd kommunikationskittet för Cities Energy Saving Sprint för att främja lokala åtgärder och delta i den EU-omfattande rörelsen.

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/star.pngDela med dig av din kommuns åtgärder!

Dela dina erfarenheter med borgmästaravtalet på sociala medier med #EUCitiesSaveEnergy eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande!

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/Circle-icons-tools.pngTOOLKIT

Se vilka brådskande åtgärder din ort kan införa i Cities Energy Saving Sprint TOOLKIT.

 

 

https://eu-mayors.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-10/video_Mayor_Warsaw.png”Det är vi i städerna som kan införa åtgärder att bekämpa energifattigdomen och vårt energiberoende av Ryssland.”

Rafal Trzaskowski, Warszawas borgmästare, medlem av styrelsen för EU:s borgmästaravtal, medlem av EU:s regionkommitté.

 

.banner playlist