Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Zakaj Konvencija županov?

Povezujemo lokalne ukrepe z globalnimi in evropskimi pobudami

Evropska Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo združuje tisoče lokalnih vlad, ki si želijo zagotoviti boljšo prihodnost za svoje državljane. S pristopom k pobudi se prostovoljno zavežejo k izvajanju podnebnih in energetskih ciljev EU.

Konvencija županov je ustanovljena leta 2008 v Evropi. Pobuda je ne le predstavila prvi takšen pristop od spodaj navzgor v zvezi z energijo in podnebnimi spremembami, ampak je njen uspeh hitro presegel pričakovanja.

Globalna konvencija županov, ustanovljena leta 2015, črpa iz pridobljenih izkušenj v Evropi in zunaj nje ter gradi na temeljnih sestavinah za uspeh pobude: upravljanju od spodaj navzgor, večplastnem modelu sodelovanja in okvirju za ukrepanje.

EU Framework

Referenca za energetske in podnebne ukrepe

Pobuda Konvencije županov je bila o ustanovitve zasnovana tako, da lokalnim vladam v zelo raznolikih nacionalnih kontekstih zagotovi okvir za njihove lokalne energetske in podnebne ukrepe, ki temeljijo na 4 načelih:

  • Doslednost in preglednost, zahvaljujoč skupnemu poročevalskemu okviru za vse
  • Prožnost in prilagodljivost skupnega okvira za boljše upoštevanje posebnih potreb in lokalnih stvarnosti
  • Vrednotenje podatkov, o katerih poroča Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (v primeru neskladnosti se lahko delovanje podpisnikov začasno prekine) 
  • Promocija in izmenjava izkušenj prek novic na spletni strani, družbenih medijev, spletnih in nepovezanih dogodkov itd.