Skip to main content
Burgemeestersconvenan – Europa

Waarom een Burgemeestersconvenant?

Een referentie voor energie- en klimaatmaatregelen

Het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie verenigt duizenden lokale overheden die een betere toekomst voor hun burgers willen waarborgen. Door zich bij het initiatief aan te sluiten, verbinden zij zich vrijwillig tot de uitvoering van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU. 

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd. Het initiatief introduceerde niet alleen een eerste bottom-up benadering van energie- en klimaatmaatregelen, maar het succes ervan overtrof al snel de verwachtingen. 

Het Wereldwijde Burgemeestersconvenant dat in 2015 van start is gegaan, maakt gebruik van de ervaring die in Europa en daarbuiten is opgedaan en bouwt voort op de belangrijkste succesfactoren van het initiatief: zijn bottom-up bestuur, zijn samenwerkingsmodel op meerdere niveaus en zijn contextgestuurde actiekader. 

EU Framework

Een referentie voor energie- en klimaatmaatregelen 

Vanaf het begin is het Burgemeestersconvenant opgezet om lokale overheden in zeer uiteenlopende nationale contexten een kader te bieden voor hun lokale energie- en klimaatmaatregelen, gebaseerd op 4 beginselen: 

  • Consistentie en transparantie dankzij een gemeenschappelijk rapportagekader voor iedereen
  • Flexibiliteit en aanpasbaarheid van dat gemeenschappelijk kader om beter rekening te kunnen houden met specifieke behoeften en lokale realiteiten
  • Evaluatie van de gerapporteerde gegevens door het Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum voor van de Europese Commissie (ondertekenaars kunnen worden geschorst in geval van niet-naleving) 
  • Promotie en uitwisseling van ervaringen via Nieuws op de website, sociale media, online en offline evenementen...