Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Kodėl Merų paktas?

Vietos lygmens veiksmų susiejimas su globalinėmis ir Europos iniciatyvomis

ES merų paktas dėl klimato ir energetikos vienija tūkstančius vietos valdžios institucijų, kurios nori užtikrinti geresnę savo piliečių ateitį. Prisijungdami prie iniciatyvos, jos savanoriškai įsipareigoja įgyvendinti ES klimato ir energetikos tikslus.

Merų pakto iniciatyva buvo įgyvendinta 2008 m. Europoje. Tai buvo ne tik pirma tokio pobūdžio „iš apačios į viršų“ metodo energijos ir klimato veiksmų iniciatyva, bet ir sėkmės praktika, kuri greitai viršijo visus lūkesčius.

2015 m. inicijuotas Globalinis merų paktas naudojasi patirtimi, sukaupta Europoje ir kitur, bei remiasi pagrindiniais iniciatyvos sėkmės veiksniais: savo „iš apačios į viršų“ metodo valdymo būdu, daugiapakopiu bendradarbiavimo modeliu bei į kontekstą orientuota veiksmų sistema.

EU Framework

Energetikos ir kovos su klimato kaita veiksmų pavyzdys

Nuo pat pradžių Merų pakto iniciatyva siekė suteikti įvairialypėse nacionaliniuose kontekstuose esančioms vietos valdžios institucijoms vietos energetikos ir klimato veiksmų sistemą, pagrįstą 4 principais:

  • Nuoseklumas ir skaidrumas, pagrįsti bendros ataskaitų teikimo sistemos visiems dalyviams
  • Bendros sistemos lankstumas ir pritaikomumas, siekiant geriau atsižvelgti į specifinius poreikius ir vietos realijas
  • Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro pateiktų duomenų vertinimas (neatitikimo atveju signatarų dalyvavimas gali būti sustabdytas) 
  • Skatinimas ir keitimasis patirtimi per svetainėje talpinamas naujienas, socialinius tinklus, renginius, vykdomus per atjungties bei prijungties ryšių priemones…