Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Miksi kaupunginjohtajien yleiskokous?

Yhdistetään paikalliset toimet maailmanlaajuisiin ja eurooppalaisiin aloitteisiin

EU:n kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimus kokoaa yhteen tuhansia paikallishallituksia, jotka haluavat turvata kansalaisilleen paremman tulevaisuuden. Liittyessään aloitteeseen ne sitoutuvat vapaaehtoisesti panemaan täytäntöön EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet.

Kaupunginjohtajien yleiskokous käynnistettiin vuonna 2008 Euroopassa. Aloite ei ainoastaan ottanut käyttöön laatuaan ensimmäisen alhaalta ylöspäin suuntautuvan lähestymistavan energia- ja ilmastotoimissa, vaan sen menestys myös ylitti odotukset nopeasti.

Maailmanlaajuinen yleiskokous, joka käynnistettiin vuonna 2015, on hyödyntänyt Euroopassa ja sen ulkopuolella saatuja kokemuksia ja se perustuu aloitteen keskeisiin menestystekijöihin: Alhaalta ylöspäin etenevään hallintoon, monitasoiseen yhteistyömalliin ja kontekstilähtöiseen toimintakehykseen.

EU Framework

Energia- ja ilmastotoimien mittapuu

Kaupunginjohtajien yleiskokouksen aloitteen tarkoituksena on alusta alkaen tarjota paikallishallinnoille hyvin monipuolisissa kansallisissa yhteyksissä puitteet niiden paikalliselle energia- ja ilmastotoimille, jotka perustuvat 4 periaatteeseen:

  • Johdonmukaisuus ja avoimuus kaikille yhteisen raportointikehyksen ansiosta
  • Yhteisen kehyksen joustavuus ja säädettävyys, jotta erityistarpeet ja paikalliset realiteetit voidaan ottaa paremmin huomioon
  • Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen raportoimien tietojen arviointi (allekirjoittajat voidaan keskeyttää, jos niitä ei noudateta)  
  • Edistetään ja vaihdetaan kokemuksia verkkouutisten, sosiaalisen median, online- ja offline-tapahtumien kautta…