Skip to main content
Convenție a primarilor – Europa

De ce o Convenție a primarilor?

Conectarea acțiunilor locale cu inițiativele mondiale și europene

Convenția UE a Primarilor pentru Climă și Energie reunește mii de administrații locale care doresc să asigure un viitor mai bun cetățenilor lor. Prin aderarea la inițiativă, acestea se angajează în mod voluntar să pună în aplicare obiectivele UE în materie de climă și energie.

Convenția primarilor a fost lansată în 2008 în Europa. Inițiativa nu doar că a introdus o abordare inovatoare de tip bottom-up a acțiunilor în domeniul energiei și al climei, dar succesul său a și depășit rapid așteptările.

Convenția mondială a primarilor, lansată în 2015, profită de experiența dobândită în Europa și nu numai și se dezvoltă pe baza principalilor factori de succes ai inițiativei: guvernanța sa de tip bottom-up, modelul său de cooperare pe mai multe niveluri și cadrul său contextual de acțiune.

EU Framework

O referință pentru acțiunile în domeniul energiei și al climei

Încă de la început, inițiativa Convenția Primarilor a fost concepută să ofere administrațiilor locale, în contexte naționale extrem de diversificate, un cadru pentru acțiunile lor locale în materie de energie și climă, plecând de la patru principii de bază:

  • Consecvență și transparență, prin cadrul comun de raportare pentru toți
  • Flexibilitatea și ajustabilitatea cadrului comun, pentru a lua în considerare nevoile specifice și realitățile locale 
  • Evaluarea datelor raportate de către Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (semnatarii pot fi suspendați în caz de neconformare) 
  • Promovarea și schimbul de experiență prin intermediul noutăților prezentate pe site, al platformelor sociale, al evenimentelor online și offline etc.