Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Miért van szükség a Polgármesterek Szövetségére?

A helyi fellépés összekapcsolása a globális és európai kezdeményezésekkel

A Polgármesterek Európai Klíma- és Energiaügyi Szövetsége több ezer helyi önkormányzatot tömörít, amelyek jobb jövőt szeretnének biztosítani polgáraik számára. A kezdeményezéshez való csatlakozással önként vállalják, hogy végrehajtják az EU éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseit.

A Polgármesterek Szövetsége 2008-ban indult Európában. A kezdeményezés nem csupán az energia- és éghajlatpolitikai fellépés első alulról felfelé irányuló megközelítését vezette be, de sikere gyorsan túlszárnyalta a várakozásokat.

A 2015-ben elindított Polgármesterek Globális Szövetsége az Európában és azon túl szerzett tapasztalatokat használja fel, és a kezdeményezés kulcsfontosságú sikertényezőire épít: az alulról felfelé irányuló irányításra, a többszintű együttműködési modellre és a kontextusorientált cselekvési keretre.

EU Framework

Hivatkozás az energia- és éghajlatpolitikai intézkedésekhez

A Polgármesterek Szövetsége kezdeményezést kezdettől fogva úgy tervezték, hogy a helyi önkormányzatok számára - a rendkívül változatos nemzeti környezetben - 4 alapelvre épülő keretet biztosítson azok helyi energia- és éghajlatpolitikai fellépéséhez:

  • Következetesség és átláthatóság a közös jelentéstételi keretnek köszönhetően
  • A közös keretrendszer rugalmassága és alkalmazkodóképessége az egyedi igények és a helyi realitások jobb figyelembevétele érdekében
  • Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja által jelentett adatok értékelése (az aláírók a megfelelés elmulasztása esetén felfüggeszthetők)
  • Tapasztalatcsere és promóció a weboldalon, a közösségi médián, online és offline rendezvényeken keresztül, stb.