Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Zašto Sporazum gradonačelnika?

Povezivanje lokalnih mjera s globalnim i europskim inicijativama

Europski sporazum gradonačelnika za klimu i energiju okuplja na tisuće lokalnih tijela vlasti koja svojim građanima žele osigurati bolju budućnost. Pridruživanjem inicijativi oni se dobrovoljno obvezuju na provedbu ciljeva Europske unije za klimu i energiju.

Sporazum gradonačelnika pokrenut je 2008. u Europi. Uz to što je predstavila jedinstven pristup aktivnostima koje utječu na energiju i klimu prema načelu ‘odozdo prema gore’, uspjeh ove inicijative ubrzo je nadmašio sva očekivanja.

Globalni Sporazum gradonačelnika pokrenut 2015., nadograđuje se na iskustva stečena u Europi i šire, te se razvija na temelju ključnih čimbenika uspjeha inicijative: modelu upravljanja „odozdo prema gore”’, modelu suradnje na više razina i kontekstualnom okviru djelovanja.

EU Framework

Uputa za aktivnosti vezane na klimu i energiju

Inicijativa Sporazuma gradonačelnika od samog je  početka osmišljena kako i lokalnim tijelima vlasti u vrlo različitim nacionalnim kontekstima osigurala okvir za njihove lokalne

  • Dosljednost i transparentnost zahvaljujući zajedničkom okviru izvještavanja za sve
  • Prilagodljivost i podesivost zajedničkog okvira za bolje razumijevanje specifičnih potreba i stvarnih lokalnih situacija
  • Ocjenjivanje podataka o kojima izvještava Zajednički istraživački centar Europske komisije ( potpisnici mogu biti isključeni, ako postoji neusklađenost) 
  • Promicanje i razmjena iskustava preko vijesti na mrežnim stranicama, društvenih medija, mrežnih i izvanmrežnih događanja…