Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

FAQs

Borgmesterpagt – Europa

I afsnittet med ofte stillede spørgsmål (FAQ) findes svar på de mest almindelige spørgsmål om Borgmesterpagt -Europa. FAQ opdateres regelmæssigt for at afspejle de mest relevante spørgsmål fra Borgmesterpagt-Europa fællesskabet.

Hvis dit spørgsmål ikke er besvaret, er du velkommen til kontakte Borgmesterpagtens helpdesk direkte.

BORGMESTERPAGTEN FOR KLIMA & ENERGI - EUROPA

FORNYELSE AF PAGT-FORPLIGTELSERNE OG OPTRAPNING AF INDSATSEN FOR AT OPNÅ ET MERE RETFÆRDIGT, KLIMANEUTRALT EUROPA

BLIV EN DEL AF BORGMESTERPAGT - EUROPA FÆLLESSKABET!

STØTTE TIL BORGMESTERPAGT - EUROPA FÆLLESSKABET

MINPAGT

DEN BÆREDYGTIGE ENERGI- OG KLIMAHANDLINGSPLAN (SECAP)

MINE OPGØRELSER

FÆLLES HANDLINGSPLANER

OVERVÅGNINGSRAPPORT

NETVÆRKS- OG FAGFÆLLE LÆRINGSMULIGHEDER FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

DEN GLOBALE BORGMESTERPAGT FOR KLIMA OG ENERGI