Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

FAQs

Europos Merų pakto D.U.K.

„Dažnai užduodamų klausimų“ (D.U.K.) skyriuje galėsite rasti atsakymų į bendrus klausimus apie Europos šalių merų paktą. D.U.K. skyrius yra nuolat atnaujinamas, siekiant pateikti atsakymus į aktualiausius Europos šalių pakto bendrijos klausimus.

Jeigu dar negavote atsakymo į savo klausimą, galite susisiekti tiesiogiai su Pakto pagalbos tarnyba.

EUROPOS MERŲ PAKTAS DĖL KLIMATO IR ENERGETIKOS

PAKTO ĮSIPAREIGOJIMŲ ATNAUJINIMAS IR RAGINIMAS SUSTIPRINTI VEIKSMUS SIEKIANT TEISINGESNĖS, KLIMATO POŽIŪRIU NEUTRALIOS EUROPOS

PRISIJUNKITE PRIE EUROPOS ŠALIŲ MERŲ PAKTO BENDRUOMENĖS

PARAMA EUROPOS ŠALIŲ MERŲ PAKTO BENDRUOMENEI

„MyCovenant“ (MANO PAKTAS)

TVARIOS ENERGETIKOS IR KLIMATO VEIKSMŲ PLANAS (SECAP)

MANO APRAŠAI 

BENDRIEJI VEIKSMŲ PLANAI

STEBĖSENOS ATASKAITA

EUROPOS BENDRUOMENĖS TINKLŲ KŪRIMO IR TARPUSAVIO MOKYMOSI GALIMYBĖS

GLOBALINIS MERŲ PAKTAS DĖL KLIMATO IR ENERGETIKOS