Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Ενεργειακή φτώχεια

Άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας  

H δέσμευση των Ευρωπαίων υπογραφόντων καθορίζει το όραμα έως το 2050 να ζούμε όλοι σε ευπροσάρμοστες πόλεις, απαλλαγμένες από τις εκπομπές άνθρακα, με πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια. Στο πλαίσιο του κινήματος του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων, οι υπογράφοντες δεσμεύονται να εργαστούν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, θεωρώντας τη μία από τις κεντρικές δράσεις για τη διασφάλιση της δίκαιης μετάβασης.

Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένας από τους τρεις πυλώνες του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων, μαζί με τον μετριασμό και την προσαρμογή. Ως εκ τούτου, η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προσπαθειών σχεδιασμού και παρακολούθησης των υπογραφόντων το Σύμφωνο. Η ενότητα για την ενεργειακή φτώχεια στο πλαίσιο παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων του Συμφώνου εντάχθηκε τον Μάιο του 2023 (ανατρέξτε στο  διαδικτυακό σεμινάριο και στη σχετική παρουσίαση). Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια παρέχουν καθοδήγηση βήμα προς βήμα για τον τρόπο υποβολής εκθέσεων σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια στην πλατφόρμα MyCovenant.
 

Υποστήριξη για την ενεργειακή φτώχεια

Ο Συμβουλευτικός Κόμβος για την Ενεργειακή Φτώχεια (EPAH) είναι η κορυφαία πρωτοβουλία της ΕΕ με στόχο την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας και την επιτάχυνση της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης των ευρωπαϊκών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αποστολή του είναι να αποτελεί το κέντρο εξειδίκευσης για την ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη. Για να το επιτύχει, ο EPAH παρέχει μια κεντρική πλατφόρμα εξειδίκευσης για την ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που ενδιαφέρονται να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη. 
Μέσω του EPAH, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν:

ΝΑ ΕΜΠΝΕΥΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

EPAH Atlas  

Η EPAH ATLASείναι μια διαδικτυακή, διαδραστική βάση δεδομένων για την εύρεση τοπικών έργων και μέτρων σε σχέση με την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπορείτε να υποβάλετε και εσείς το δικό σας έργο. 

  

epah cases

Εμπνευσμένες περιπτώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη - διαθέσιμo σε 24 γλώσσες, παρουσιάζει μια σειρά 24 εμπνευσμένων περιπτώσεων άμβλυνσης της ενεργειακής φτώχειας σε τοπικό επίπεδο.
technical assistanceΟι  αιτούντες που εγκρίθηκαν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την παροχή τεχνικής βοήθειας παρουσιάζουν τους τομείς στους οποίους εργάζονται ενεργά οι δήμοι επί του παρόντος.

 

ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

  epah handbook

EPAH Handbook: A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty  Το Εγχειρίδιο του EPAH: Ένας οδηγός για την κατανόηση και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας παρουσιάζει την έννοια της ενεργειακής φτώχειας, με τις διαφορετικές προσεγγίσεις που μπορεί να είναι χρήσιμες ώστε ο φορέας τοπικής αυτοδιοίκησής σας να αποκτήσει μια γενική εικόνα για την ενεργειακή φτώχεια, καθώς και την αρχική εισαγωγή στη μεθοδολογία αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας. 

epah handbook 2

EPAH Handbook 1: A Guide to Energy Poverty Diagnosis Το Εγχειρίδιο του EPAH 1: Ένας οδηγός για τη διάγνωση της ενεργειακής φτώχειας εστιάζει στα επτά συγκεκριμένα βήματα του σταδίου διάγνωσης, παρέχοντας λεπτομερή περιγραφή του κάθε βήματος. Το εγχειρίδιο βοηθά τους δήμους να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα: Υπάρχει ενεργειακή φτώχεια στον δήμο; Πού εντοπίζεται; Ποια είναι η σοβαρότητα της κατάστασης; Ποιοι είναι εκείνοι που πλήττονται περισσότερο; Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι καθοριστικοί παράγοντες; Πώς αντιλαμβάνονται αυτό το πρόβλημα οι εμπλεκόμενοι φορείς;
epah online coursesEPAH Online courses Τα διαδικτυακά σεμινάρια του ΕΡΑΗ είναι δωρεάν και ανοιχτά σε όλους όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, ώστε να αναπτύξουν τη δική τους προσέγγιση για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. 
 
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance Οι ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την παροχή τεχνικής βοήθειας του ΕΡΑΗ είναι ανοιχτές σε όλους τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν δραστηριότητες για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Είναι η ιδανική ευκαιρία να λάβετε υποστήριξη προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες. 
 
EPAH HelpdeskΤο Γραφείο βοήθειας του ΕPAH  είναι διαθέσιμο για την παροχή βοήθειας στις τοπικές αρχές που έχουν ερωτήματα σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια, στη διεύθυνση info@energypoverty.eu.
 

 

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ

EPAH DashboardΟι δείκτες είναι βασικά εργαλεία μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας. Ο πίνακας ελέγχου εθνικών δεικτών, η πλήρης ενημερωτική έκθεση και μια σύντομη περιγραφή για κάθε δείκτη προσφέρουν την όσο το δυνατόν πιο πρακτική και πλήρη οπτικοποίηση των διαφορετικών ποσοτικοποιήσιμων πτυχών των επιπέδων ενεργειακής φτώχειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τη χρήση των πιο πρόσφατων στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ.
technical assistanceΟι ανοιχτές προσκλήσεις της EPAH για τεχνική βοήθεια είναι ανοιχτές σε όλες τις τοπικές κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται να σχεδιάσουν δραστηριότητες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Είναι μια τέλεια ευκαιρία να λάβετε υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Η δεύτερη πρόσκληση θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2023. Γιατί να μην κάνετε αίτηση;
EPAH EPΡίξτε μια ματιά σε όλες τις εκδόσεις για την ενεργειακή φτώχεια. 

 

ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

epah calendarΡίξτε μια ματιά στο ημερολόγιο του EPAH για επερχόμενες εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις, ώστε να έρθετε σε επαφή με ένα διεθνές και τοπικό δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων που εργάζονται για την ενεργειακή φτώχεια.
epah lunch talkΠαρευρεθείτε σε ένα από τα γεύματα εργασίας του EPAH για να συζητήσετε με ομότιμους σχετικά με τις διαφορετικές προκλήσεις της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

 

ΜΑΘΕΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΚΟΥΣ

Μελέτες περιπτώσεων