Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Energiaköyhyys

Energiaköyhyyden lievittäminen  

Euroopan allekirjoittajien määrittelemän sitoumuksen mukaan vuoteen 2050 mennessä me kaikki elämme hiilettömissä ja elinvoimaisissa kaupungeissa, joissa on saatavilla kohtuuhintaista, varmaa ja kestävää energiaa. Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen liikkeen yhteydessä allekirjoittajat sitoutuvat torjumaan energiaköyhyyttä yhtenä avaintoimintana oikeudenmukaisen siirtymän varmistamiseksi.
Energiaköyhyys on yksi Euroopan kaupunginjohtajien yleiskokouksen kolmesta pilarista lieventämisen ja sopeutumisen ohella. Energiaköyhyys on siis olennainen osa yleiskokouksen allekirjoittajien suunnittelua ja seurantatoimia. Energiaköyhyyttä koskeva osio käynnistettiin toukokuussa 2022 (ks.  webinaari  ja siihen liittyvä esittely). Energiaköyhyyttä koskevat raportointiohjeet antavat vaiheittaisia ohjeita siitä, miten MyCovenant-alustalla raportoidaan energiaköyhyydestä.

Energiaköyhyyden tukeminen

Energiaköyhyyden neuvontakeskus (EPAH) on johtava EU:n aloite, jolla pyritään poistamaan energiaköyhyys ja nopeuttamaan Euroopan paikallishallintojen oikeudenmukaista energiasiirtymää.
Sen tehtävänä on toimia Euroopan energiaköyhyyttä koskevan asiantuntemuksen keskuksena paikallishallinnolle ja kaikille sidosryhmille, jotka ovat kiinnostuneita energiaköyhyyden torjunnasta Euroopassa. Tätä varten EPAH tarjoaa Euroopan paikallishallinnolle ja kaikille sidosryhmille energiaköyhyyden asiantuntemuksen keskeisen foorumin energiaköyhyyttä torjuville toimille Euroopassa. 
Paikalliset viranomaiset voivat EPAH:n avulla:
 

INSPIROITUA JA TUTUSTUA PAIKALLISIIN TOIMIIN

EPAH Atlas  

EPAH ATLAS on interaktiivinen verkkotietokanta, jonka avulla voidaan löytää paikallisia hankkeita ja toimenpiteitä, joilla puututaan energiaköyhyyteen kaikkialla maailmassa. Voit myös lähettää oman projektisi.

epah cases

Inspiroivia tapauksia eri puolilta Eurooppaa on saatavilla 24 kielellä, ja se näyttää 24 inspiroivaa tapausta siitä, miten energiaköyhyyttä voidaan lievittää paikallisella tasolla.
technical assistanceTeknisen avun saaneet hakijat esittelevät, minkä parissa kunnat parhaillaan aktiivisesti työskentelevät.

 

SAADA TUKEA OMAN PAIKALLISEN LÄHESTYMISTAPANSA KÄYNNISTÄMISEKSI

  epah handbook

EPAH Handbook: A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty  EPAH-käsikirja: Opas energiaköyhyyden ymmärtämiseen ja käsittelyyn  esittelee energiaköyhyyden käsitteen erilaisilla lähestymistavoilla, jotka voivat olla hyödyllisiä yleiskuvan saamiseksi energiaköyhyydestä paikallisessa hallinnossa, sekä alustavan johdannon menetelmiin energiaköyhyyden torjumiseksi. 

epah handbook 2

EPAH Handbook 1: A Guide to Energy Poverty Diagnosis EPAH-käsikirja 1: Opas energiaköyhyyden diagnosointiin keskittyy seitsemään konkreettiseen vaiheeseen diagnoosivaiheessa ja tarjoaa yksityiskohtaisen kuvauksen jokaisesta vaiheesta. Käsikirja auttaa kuntia käsittelemään seuraavia kysymyksiä: Onko kunnassa energiaköyhyyttä? Minne se keskittyy? Mikä on tilanteen vakavuus? Keihin se vaikuttaa eniten? Mitkä ovat tärkeimmät määräävät tekijät? Millainen käsitys asianomaisilla toimijoilla on tästä ongelmasta? 
epah online coursesEPAH Online courses  EPAH online-kurssit ovat ilmaisia ja avoimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita parantamaan taitojaan ja osaamistaan ​​kehittää oma lähestymistapa energiaköyhyyden torjumiseksi. 
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance  EPAH:n tekniseen tukeen liittyvät avoimet haastattelukutsut ovat avoinna kaikille paikallisille hallituksille, jotka ovat kiinnostuneita suunnittelemaan toimia energiaköyhyyden torjumiseksi. Tämä on täydellinen tilaisuus saada tarpeisiisi sopivaa räätälöityä tukea. 
 
EPAH HelpdeskEPAH-asiakaspalvelu on saatavilla auttaakseen paikallishallintoja heidän energiaköyhyyttä koskevissa kysymyksissä osoitteessa info@energypoverty.eu.
 

 

TUTUSTU ENERGIAKÖYHYYTEEN JA SEN LIEVENTÄMISEEN

EPAH DashboardIndikaattorit ovat keskeisiä välineitä energiaköyhyyden mittaamiseen. Kansallisten indikaattorien kojetaulu, täydellisen katsauksen raportti ja lyhyt kuvaus jokaisesta indikaattorista tarjoavat mahdollisimman käytännöllisen ja kokonaisvaltaisen visualisoinnin energiaköyhyyden erilaisista mitattavista näkökohdista Euroopan tasolla käyttämällä viimeisimpiä EU:n laajuisia tilastoja.
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance EPAH:n avoimet teknisen avun haut ovat avoimia kaikille paikallishallinnoille, jotka ovat kiinnostuneita suunnittelemaan toimia energiaköyhyyden torjumiseksi. Se on täydellinen tilaisuus saada tarpeisiisi räätälöityä tukea. Toinen ehdotuspyyntö julkaistaan maaliskuussa 2023. Mikset hakeutuisi?
EPAH EPTarkastele kaikkia julkaisuja energiaköyhyydestä. 

 

LIITY VERKOSTOON JA VAIHDA AJATUKSIA SAMANHENKISTEN SIDOSRYHMIEN KANSSA

epah calendarTarkastele EPAH -kalenterista tulevat kansalliset ja kansainväliset tapahtumat, jotta voit ottaa yhteyttä kansainväliseen ja paikalliseen energiaköyhyyden parissa työskentelevien sidosryhmien verkostoon.
epah lunch talkOsallistu yhteen EPAH -lounaskeskusteluun keskustellaksesi vertaistesi kanssa energiaköyhyyden torjumiseen liittyvistä erilaisista haasteista.

 

OPPIA MUILTA ALLEKIRJOITTAJILTA

Tapaustutkimuksia