Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Energetsko siromaštvo

Ublažavanje energetskog siromaštva  

Obvezom europskih potpisnika utvrđena je vizija da do 2050. živimo u dekarboniziranim i otpornim gradovima s pristupom svima dostupnoj, sigurnoj i održivoj energiji. Kao dio Sporazuma gradonačelnika - pokreta za Europu, potpisnici se obvezuju da će nastojati pronaći rješenje za pitanje energetskog siromaštva kao jedne od ključnih mjera osiguravanja pravedne tranzicije..
Energetsko siromaštvo jedan je od tri stupa Sporazuma gradonačelnika - Europa, zajedno s ublažavanjem i prilagodbom. Tako je energetsko siromaštvo sastavni dio planiranja i praćenja napora koje potpisnici Sporazuma ulažu. Dio Sporazumovog okvira za izvještavanje i praćenje o energetskom siromaštvu pokrenut je u svibnju 2022. (pogledajte mrežni seminar i pripadajuću prezentaciju).  Smjernice o izvještavanju o energetskom siromaštvu sadrže upute u koracima o načinu izvještavanja o energetskom siromaštvu na platformi MyCovenant.

Potpora u području energetskog siromaštva

Savjetodavni centar EU-a za energersko siromaštvo (EPAH) vodeća je inicijativa EU- s ciljem iskorjenjivanja energetskog siromaštva i ubrzavanja pravedne energetske tranzicije europskih lokalnih vlada.
Njegova je misija postati stručno središte u pogledu energetskog siromaštva u Europi za lokalne vlade i sve dionike zainteresirane za provedbu mjera u borbi protiv energetskog siromaštva u Europi. Kako bi se to postiglo, EPAH nudi središnju platformu stručnosti u pogledu energetskog siromaštva u Europi za lokalne vlade i sve dionike zainteresirane za provedbu mjera u borbi protiv energetskog siromaštva u Europi. 
Kroz EPAH, lokalne će vlade:

PRONAĆI INSPIRACIJU I UPOZNATI SE S LOKALNIM MJERAMA

EPAH Atlas  

EPAH ATLAS je mrežna interaktivna baza podataka za pronalaženje lokalnih projekata i mjera za uspješnu borbu protiv energetskog siromaštva u cijelom svijetu. A možete poslati i vlastite projekte. 

epah cases

Inspiring cases from across Europe - Inspirativni primjeri iz Europe - dostupni na 24 jezika, prikazuju niz od 24 inspirativnih primjera ublažavanja energetskog siromaštva na lokalnoj razini.
technical assistanceThe awarded applicants of the: call for technical assistance Nagrađeni sudionici poziva za tehničku pomoć prikazuje koje općine trenutačno aktivno rade.
 

 

DOBITI PODRŠKU ZA POKRETANJE VLASTITOG LOKALNOG PRISTUPA

  epah handbook

EPAH Handbook: A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty Priručnik EPAH-a: Vodič za razumijevanje i uspješnu borbu protiv energetskog siromaštva predstavlja koncept energetskog siromaštva s različitim pristupima koji mogu biti od koristi za dobivanje potpune slike o energetskom siromaštvu u lokalnoj vladi i uvodom u metodologiju poduzimanja mjera za sprječavanje energetskog siromaštva. 

epah handbook 2

EPAH Handbook 1: A Guide to Energy Poverty Diagnosis Priručnik EPAH-a br. 1: Vodič za dijagnosticiranje energetskog siromaštva fokusira se na sedam konkretnih koraka faze dijagnosticiranja i detaljno opisuje svaki korak. Priručnik pomaže općinama u rješavanju sljedećih pitanja: Ima li u općini slučajeva energetskog siromaštva? Gdje su oni koncentrirani? Koliko je situacija ozbiljna? Na koga ono najviše utječe? Koji su najznačajniji odlučujući faktori? Kakva je percepcija uključenih posrednika o ovom problemu?
epah online coursesEPAH Online courses EPAH-ovi mrežni tečajevi su besplatni i otvoreni svima zainteresiranima za usavršavanje vještina i kompetencija za razvoj vlastitog pristupa borbi protiv energetskog siromaštva. 
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance EPAH-ovi otvoreni pozivi za tehničku pomoć otvoreni su svim lokalnim vladama zainteresiranim za osmišljavanje mjera za uklanjanje energetskog siromaštva. Savršena je to prilika za dobivanje rješenja prilagođenog vašim potrebama. 
EPAH HelpdeskEPAH Helpdesk dostupan je lokalnim tijelima i pomaže odgovoriti na njihova pitanja o energetskom siromaštvu poslana na info@energypoverty.eu.

 

SAZNATI VIŠE O ENERGETSKOM SIROMAŠTVU I NJEGOVU UBLAŽAVANJU

EPAH DashboardPokazatelji predstavljaju ključne instrumente za mjerenje energetskog siromaštva. Prikaz nacionalnih pokazatelja, cijelo izvješće o uvidu i kratki opis svakog pokazatelja predstavlja najpraktičniji i najpotpuniji mogući prikaz različitih kvantificirajućih aspekata razina energetskog siromaštva u Europi, primjenom najnovijih statističkih podataka za cijeli EU.
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance Otvoreni pozivi EPAH-a za tehničku pomoć otvoreni su za sve lokalne vlasti zainteresirane za osmišljavanje aktivnosti za rješavanje energetskog siromaštva. To je savršena prilika da dobijete podršku prilagođenu svojim potrebama. Drugi poziv bit će objavljen u ožujku 2023. Zašto se ne prijaviti?
EPAH EPPogledajte publikacije o energetskom siromaštvu. 

 

PRIDRUŽITE SE MREŽI I RAZMJENJUJTE ISKUSTVA S DIONICIMA KOJI RAZMIŠLJAJU ISTO KAO I VI

epah calendarPogledajte EPAH-ov kalendar s nadolazećim nacionalnim i međunarodnim događanjima, kako biste se povezali s međunarodnom i lokalnom mrežom dionika koji rade na pitanju energetskog siromaštva.
epah lunch talkSudjelujte na jednom od EPAH-ovih razgovora uz ručak kako biste sa svojim kolegama raspravljali o različitim izazovima u rješavanju pitanja energetskog siromaštva.

UČITE OD DRUGIH POTPISNIKA SPAKTA

Studije slučaja