Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Energijos skurdas

Sumažinti energijos skurdo lygį  

Europos signatarų įsipareigojimas – iki 2050 m. visi gyvensime nepriklausomuose nuo iškastinio kuro ir atsparesniuose miestuose bei turėsime prieinamą, saugią ir tvarią energiją. Europos Merų pakto veikloje signatarai įsipareigoja spręsti energijos skurdo klausimą kaip vieną pagrindinį veiksmą siekiant užtikrinti teisingą pertvarką.
Energijos skurdas – tai vienas iš trijų Europos merų pakto veiklos ramsčių, kartu su švelninimu ir prisitaikymu. Todėl tai yra neatsiejama Pakto signatarų planavimo ir stebėsenos procesų dalis. Pakto ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos energijos skurdo skyrius pradėjo savo veiklą 2022 m. gegužės mėn. (žr. internetinį seminarą ir susijusią pateiktį). Energijos skurdo ataskaitų teikimo gairės – tai nuoseklus vadovas apie tai, kaip teikti ataskaitas apie energijos nepriteklių „MyCovenant“ skiltyje.

Pagalba energijos skurdo klausimais

Energijos skurdo konsultacijų centras (angl. EPAH) yra pirmaujanti ES iniciatyva, kuria siekiama panaikinti energijos skurdą ir paspartinti teisingą Europos vietos valdžios energijos vartojimo pertvarką.
Jo misija – būti vietos valdžios institucijų ir visų suinteresuotųjų šalių, norinčių kovoti su energijos skurdu Europoje, kompetencijos centru Europoje. Šiam tikslui pasiekti EPAH organizavo centrinę informacijos apie energijos skurdą Europoje kompetencijos platformą vietos valdžiai ir visoms suinteresuotosioms šalims, norinčioms stoti į kovą su energijos nepritekliumi Europoje. 
Per EPAH vietos valdžios institucijos gali:

 

SEMTIS ĮKVĖPIMO IR SUŽINOTI APIE VIETOS VEIKLĄ

EPAH Atlas  

Naujoji interaktyvi internetinė duomenų bazė EPAH ATLAS  yra skirta rasti vietinius projektus ir priemones, skirtas energijos skurdo problemai spręsti visame pasaulyje. Jūs taip pat galite pateikti savo projektą. 

epah cases

Inspiring cases from across Europe - Įkvepiantys pavyzdžiai iš visos Europos – 24 kalbomis pateikia 24 įkvepiančių istorijų apie tai, kaip galima sumažinti energijos nepriteklių vietos lygmeniu.
technical assistanceThe awarded applicants of the: call for technical assistance  Paramą techninei pagalbai gavę subjektai pasakoja, ties kokiais projektais šiuo metu savivaldybės aktyviai dirba.

 

GAUTI PARAMĄ IR SUKURTI SAVO VIETINĮ METODĄ

  epah handbook

EPAH Handbook: A Guide to Understanding and Addressing Energy Poverty  EPAH taisyklių vadovas: Energijos skurdo problemos supratimo ir sprendimo gairės – čia pateikiama energijos skurdo samprata su skirtingais požiūriais, kurie gali būti naudingi norint suprasti bendrą energijos nepritekliaus situaciją savo vietinės valdžios teritorijoje. Taip pat tai yra pradinis įvadas į kovos su energijos nepritekliumi metodiką. 

epah handbook 2

EPAH Handbook 1: A Guide to Energy Poverty Diagnosis  EPAH taisyklių vadovas 1:Energijos skurdo problemos diagnostikos gairės – šiame leidinyje dėmesys sutelkiamas į septynis konkrečius diagnostikos etapo veiksmus, pateikti išsamūs kiekvieno etapo aprašymai. Šis vadovas padeda savivaldybėms išspręsti šiuos klausimus: Ar savivaldybėje yra energijos skurdo? Kur jis yra sukoncentruotas? Koks yra situacijos rimtumas? Kas yra labiausiai paveikti asmenys? Kokie yra svarbiausi veiksniai? Kaip dalyvaujantys asmenys suvokia šią problemą?
epah online coursesEPAH Online courses EPAH internetiniai kursai  yra nemokami ir pasiekiami visiems, norintiems tobulinti įgūdžius ir kompetencijas, siekiant sukurti individualią kovos su energijos nepritekliumi metodiką. 
 
technical assistanceEPAH open calls for technical assistance EPAH pasiūlymai teikti techninę pagalbą yra atviri visoms vietos valdžios institucijoms, norinčioms kurti veiklą, skirtą energijos nepritekliaus problemai spręsti. Tai puiki galimybė gauti tinkančią jūsų poreikiams pagalbą. 
EPAH HelpdeskEPAH pagalbos tarnyba gali padėti vietos valdžios institucijoms su energijos skurdu susijusiais klausimais adresu info@energypoverty.eu.

 

SUŽINOTI DAUGIAU APIE ENERGIJOS SKURDĄ IR JO MAŽINIMĄ

EPAH DashboardRodikliai – tai pagrindinės priemonės energijos skurdui nustatyti. Nacionalinių rodiklių ataskaitų srityje, išsamioje įžvalgų ataskaitoje ir trumpame kiekvieno rodiklio aprašyme pateikiama praktiškiausia ir detaliausia įvairių kiekybiškai įvertinamų energetinio skurdo aspektų visoje Europoje vizualizacija, naudojant naujausius visos ES teritorijos statistinius duomenis.
technical assistanceEPAH  atklātie aicinājumi sniegt tehnisko palīdzību ir atvērti visām vietējām pašvaldībām, kuras ir ieinteresētas enerģētiskās nabadzības apkarošanas pasākumu izstrādē. Tā ir lieliska iespēja saņemt savām vajadzībām pielāgotu atbalstu. Otrais uzaicinājums tiks izsludināts 2023. gada martā. Kāpēc nepieteikt?
EPAH EP Žr. visus leidinius apie energijos skurdą.

 

PRISIJUNGTI PRIE TINKLO IR DALINTIS INFORMACIJA SU PANAŠIOS KRYPTIES SUINTERESUOTOMIS ŠALIMIS

epah calendarEPAH kalendoriuje galite sužinoti apie būsimus nacionalinius ir tarptautinius renginius ir susisiekti su tarptautiniais ir vietiniais suinteresuotųjų subjektų, dirbančių kovos su energijos nepritekliumi srityje, tinklais.
 
epah lunch talkDalyvaukite viename iš EPAH „pokalbių prie pietų stalo“ ir su kitais dalyviais aptarkite įvairius iššūkius, kylančius sprendžiant su energijos nepritekliumi susijusias problemas.

 

MOKYKITĖS IŠ KITŲ PASIRAŠŲ

Atvejo tyrimai