Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Pridruži se kao koordinator

Sporazum gradonačelnika poziva sve razine vlasti, kao i potporne organizacije, agencije i udruge, da pristupe inicijativi i pruže podršku brzoj provedbi aktivnosti koje utječu na klimu i energiju.

PRIDRUŽI SE - Kao koordinator 

Koordinatori Sporazuma obvezuju se potpisnike podržavati unutar svog geografskog područja na mnogo različitih načina, uključujući promicanje Sporazuma gradonačelnika, tehničku i/ili financijsku podršku razvoju i provedbi Akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka, aktivnosti umrežavanja koje uključuju potpisnike Sporazuma. Više detalja saznajte ovdje.

Tko može sudjelovati 

Nacionalna, regionalna i pod-regionalna tijela koja se službeno obvežu na osiguravanje strateškog vođenja, financiranja i tehničke podrške potpisnicima Sporazuma službeno će se smatrati Koordinatorima sporazuma.

Više saznajte ovdje.

Ako su vam potrebna dodatna pojašnjenja, obratite se na Helpdesk Koordinatora sporazuma na adresi coordinators@eumayors.eu.

Kako se pridružiti 

Kako bi se registrirali kao službeni Koordinator Sporazuma, vaša organizacija treba provesti sljedeće korake:

1. korak 

Nakon provjere vaše prihvatljivosti, prijaviti se putem posebnog internetskog obrasca.

2. korak 

Nakon što Helpdesk Sporazuma za Europu potvrdi vašu prihvatljivost, primit ćete Izjavu o preuzimanju obveza. Nacrt možete pronaći ovdje.

3. korak 

Izjavu o preuzimanju obveza predočite svojem vijeću na odobrenje i potpis. Kad je izjava potpisana pošaljite u natrag na coordinators@eumayors.eu. Kad primi ovakvu izjavu, Helpdesk Sporazuma za Europu objavit će profil vaše organizacije i vi ćete postati službeni član Sporazuma gradonačelnika.

Prijava kao Koordinator