Skip to main content
Burgemeestersconvenan – Europa

Doe mee als Coördinator

Het Burgemeestersconvenant verwelkomt alle bestuursniveaus en relevante ondersteunende organisaties, agentschappen en verenigingen om zich bij het initiatief aan te sluiten en lokale klimaat- en energiemaatregelen te helpen versnellen.

DOE MEE - Als Coördinator

Coördinatoren van het Convenant kunnen zich ertoe verbinden de ondertekenaars binnen hun geografisch bereik op verschillende manieren te ondersteunen, waaronder promotie van het Burgemeestersconvenant, technische en/of financiële ondersteuning bij de ontwikkeling en uitvoering van Actieplannen voor een Duurzaam Energie en Klimaat, en netwerkactiviteiten waarbij de ondertekenaars van het Convenant betrokken zijn. Meer details vindt u hier

 

Wie komt in aanmerking?

Nationale, regionale en subregionale overheidsinstanties die zich er officieel toe verbinden strategische begeleiding en financiële en technische ondersteuning te bieden aan ondertekenaars van het Convenant, worden officieel erkend als coördinator van het Convenant.

Lees hier meer.

Indien u meer uitleg wenst, kunt u contact opnemen met de Helpdesk voor Convenantcoördinatoren op coordinators@eumayors.eu

 

Hoe inschrijven ? 

Om zich te registreren als officiële Convenantcoördinator moet uw organisatie de volgende stappen doorlopen: 

Stap 1

Nadat u hebt gecontroleerd of u in aanmerking komt, kunt u zich inschrijven via het speciale online formulier. 

Stap 2

Nadat de Helpdesk van het Europese Convenant heeft bevestigd dat u in aanmerking komt, ontvangt u onze Verbintenisverklaring. Een conceptversie vindt u hier.

Stap 3

Leg de Verbintenisverklaring ter goedkeuring en ondertekening voor aan uw raad. Stuur de ondertekende verklaring terug naar coordinators@eumayors.eu. Zodra de verklaring is ontvangen, zal de Helpdesk van het Europese Convenant het profiel van uw organisatie publiceren en wordt u officieel lid van de Convenant community.

Registreer als coördinator