Skip to main content
Covenant of Mayors - Europe

Financing opportunitiesPasidalinto valdymo lėšos ES fondai ir programos Techninė pagalba ir konsultacinė pagalba Finansinės institucijų priemonės Alternatyvios finansavimo schemos

Support services

Pasidalinto valdymo lėšos ES fondai ir programos Techninė pagalba ir konsultacinė pagalba Finansinės institucijų priemonės Alternatyvios finansavimo schemos

Pažangiųjų miestų rinka (angl. SCM)

Pažangiųjų miestų rinka – tai Europos Komisijos platforma, suburianti visus miesto veikėjus, siekiant paremti žaliąją, skaitmeninę ir teisingą pertvarką miestuose, daugiausia dėmesio skiriant mažoms ir vidutinio dydžio savivaldybėms. Platforma glaudžiai bendradarbiauja su Merų paktu, „Galimybių Europos miestams“ (angl. EUCF) iniciatyva (žr. toliau) ir daugeliu kitų. Siūlomas aktualusis gebėjimų ugdymas ir praktinės žinios bei integruotas tyrimų, formavimo ir sandorio „sustygavimo procesas“, padedantis ištirti galimybes, formuoti projektų idėjas ir sudaryti finansavimo sandorį su bet kuriuo iš „Pažangiųjų miestų rinkos“ investuotojo tinklo nariu, o tai nuolat augantis galimybių katalogas.

„Galimybės Europos miestams“ (angl. EUCF)

Tai europinis programos “Horizontas 2020” projektas “European City Facility“ („Galimybės Europos miestams“, angl. EUCF). EUCF remia savivaldybes, jų grupes, taip pat vietos viešuosius subjektus, jungiančius jas visos Europos mastu, kuriant investicijų koncepcijas ir spartinant investicijas į tvarią energiją. Suteikdamas 60 000 eurų dotaciją, EUCF projektas finansuoja paslaugas ir veiklą, skirtą investicijų koncepcijų kūrimui remti. Tai, pavyzdžiui, gali būti (techninės) galimybių studijos, rinkos analizės, suinteresuotųjų šalių, rizikos analizės, teisinės, ekonominės ir finansinės analizės ir kt. Ši dotacija nėra skirta tiesiogiai investicijoms finansuoti.

„NextGenerationEU“

„NextGenerationEU“ (NGEU) – tai laikinoji priemonė, skirta ekonomikos atkūrimui paspartinti, dalis didžiausio kada nors Europoje finansuoto skatinamųjų priemonių paketo. Šia Priemone gali naudotis valstybės narės, tačiau ji taip pat gali būti naudojama vietos projektams finansuoti.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (EGADP)

EGADP – tai laikinoji atkūrimo priemonė, leidžianti Komisijai surinkti lėšų, padedančių atstatyti koronaviruso pandemijos padarytą tiesioginę ekonominę ir socialinę žalą. Ji yra naudojama valstybių narių pateiktų atkūrimo ir atsparumo planų finansavimui, įskaitant reformas ir investicijas, kurios turi būti įgyvendintos iki 2026 m. Daugiau informacijos.

„NextGenerationEU“ žaliosios obligacijos

Aplinkosaugos, socialinės ir įmonių valdymo (ASĮV) obligacijos – tai sparčiai augantis segmentas kapitalo rinkose. Dvi populiariausios ASĮV obligacijų rūšys yra socialinės ir žaliosios obligacijos. „NextGenerationEU“ projekto eigoje Europos Komisija išleis 30% NGEU priemonės emisijos kaip žaliąsias obligacijas. Šių obligacijų tikslas yra:

  • Suteikti prieigą plačiam investuotojų ratui, ypač tiems, kurie orientuojasi į ASĮV pagal „NextGenerationEU“ finansavimo strategijos tikslus.
  • Sparčiau plėsti žaliųjų obligacijų rinką ir paskatinti daugiau emitentų išleisti žaliąsias obligacijas.
  • Didinti finansinius srautus, skirtus ekologiškoms technologijoms, turinčioms rizikos potencialą ir taip gauti ilgalaikės naudos ekonomikai, kadangi dėl to padidės saugaus ir didelio ekologiško turto prieinamumas žaliosioms investicijoms diversifikuoti. Investicijos į rizikingesnius žaliuosius projektus gali būti subalansuotos saugiomis „NextGenerationEU“ žaliosiomis obligacijomis.

 

Naudingos nuorodos

Dalinamės pagrindiniais leidiniais, įskaitant geriausios Merų pakto praktikos pavyzdžius, vertingą patirtį ir naudingas ataskaitas iš pagrindinių ES institucijų. Įvairūs leidiniai yra prieinami tik merų pakto bendruomenei ir gali būti pasiekiami per šios svetainės privačios srities išteklių biblioteką (MyCovenant).

Taip pat sukūrėme keturių lankstinukų seriją apie platų finansavimo ir finansavimo galimybių spektrą jūsų energetikos ir klimato priemonėms:

  1. Inovatyvios finansavimo schemos
  2. Projektų rengimo parama
  3. ES fondai ir programos
  4. Finansinės institucijų priemonės

 

Klimato veiksmų finansavimas: Miestai ir regionai, investuojantys į energetiką – Regionų komitetas

×